สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรั ..
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (คลิกดูรูปได้ที่นี่)