ผลการสืบค้น : จากเลขทะเบียนหนังสือ

ลำดับเลขเรียกหนังสือรายการ
1[A] VD01 จ197 2540o1. Easai Misato Factory 2. The Case for Quality 3. Casablan-Ca Nights 3. Purely Coincidental
2[A] VD02 ก495ส 2541oสมุนไพรไทยในยุคโลกไร้พรมแดน (วีดิทัศน์)
3[A] VD03 ก495ผ 2541oผลไม้...ผัก อาหารสมุนไพร (วีดิทัศน์)
4[A] VD04 ก495ก 2540oการให้ความรู้เรื่องยาแก่ประชาชน (วีดิทัศน์)
5[A] VD05 ห313บ [253?]oบารมีธรรมหลวงปู่ ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ฉบับสมบูรณ์ (วีดิทัศน์)
6[A] VD06 ส742ว 2544oวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน (วีดิทัศน์)
7[A] VD07 ค121ว 2544oวีดิทัศน์ เรื่อง การจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
8[A] VD08 ค121ว 2544oวีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ
9[A] VD09 ค121ว 2544oวีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (ตามมาตรฐาน Codex)
10[A] VD10 ค121ว 2544oวีดิทัศน์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
11[C] BD1.6 ส839ค 2539oคู่มือระบบสารสนเทศเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
12[C] QT275 ณ211ส 2537oสีที่ใช้ในเครื่องสำอาง
13[C] QU93 อ388ล 2545oไลโปโซมทางยาและเครื่องสำอาง
14[C] QV60 B347c 2015oCosmeceuticals and cosmetic ingredients
15[C] QV60 H511h 2014oHandbook of cosmeceutical excipients and their safeties
16[C] QY835 ค121ก 2539oการสำรวจการแสดงฉลากภาษาไทยของเครื่องสำอางในท้องตลาด
หนังสือ
(Total 11461 Bib)