รายการตัวเล่ม

เลขทะเบียนหนังสือ 11352
 11353
เลขเรียกหนังสือ[R] RH1.6 ค121ร 2559
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองแผนงานและวิชาการ. กลุ่มติดตามและประเมินผล Same author(77)
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิเคราะห์ (Final Report) โครงการสำรวจความเชื่อมั่นการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อย., 2559
จำนวนหน้า88 หน้า
หัวเรื่องหน่วยงานกองแผนงานและวิชาการ Same subject(301)
หัวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Same subject(76)
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Same subject(81)
 ความเชื่อมั่น
รายการเพิ่มผู้แต่งชาพล รัตนพันธุ์ Same author(3)
 โยธิน แสวงดี Same author(2)
 ปิยวัฒน์ เกตุวงศา Same author(2)
URL Objectoปก/สารบัญ
 oFull Text
Item NumberLocationItem ClassStatusCall NumberComponents
1000035344 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร Book/R ดูที่ชั้น [R] RH1.6 ค121ร 2559 เอกสาร อย.
1000035345 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร Book/R ดูที่ชั้น [R] RH1.6 ค121ร 2559 ฉ.2  

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

หนังสือ
(Total 11401 Bib)