เลขทะเบียนหนังสือ 103833
เลขเรียกหนังสือ[D] QZ42 W927p 2017
ผู้แต่งWorld Health Organization Same author(11)
ชื่อเรื่องThe Pharmacovigilance System for Traditional Medicine in Thailand
พิมพลักษณ์New Delhi : WHO, 2017
จำนวนหน้า13 p.
หมายเหตุทั่วไปไม่มีตัวเล่ม
หัวเรื่องPharmacovigilance Same subject(4)
รายการเพิ่มผู้แต่งSuwankesawong W.
ไม่มีข้อมูล ITEMS สำหรับข้อมูลบรรณานุกรมนี้