เลขทะเบียนหนังสือ 301341
ISBN9740201915
เลขเรียกหนังสือ[บ] ส ร636ป 2551
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ชื่อเรื่องปราสาทขอมในดินแดนไทย : ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน 2551
จำนวนหน้า199 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่องปราสาท -- ไทย
 ศิลปกรรมเขมร -- ไทย
 ปรางค์ -- ไทย
 สถาปัตยกรรมเขมร
 ไทย -- โบราณสถาน
 กัมพูชา -- โบราณสถาน
Item NumberLocationItem ClassStatusCall NumberComponents
1000035549 มุมบันเทิง Book/บ ดูที่ชั้น [บ] ส ร636ป 2551