รายการตัวเล่ม

เลขทะเบียนหนังสือ 11358
ISBN9786163161734
เลขเรียกหนังสือ[REF] QV766 ช594 2557
ชื่อเรื่องชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
 Thai plant names (Revised edition 2014)
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557
จำนวนหน้า827 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
หมายเหตุทั่วไปได้รับบริจาคจาก สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2560
หมายเหตุบรรณานุกรมดัชนีชื่อยาสามัญ: หน้า 599 - 632
 ดัชนีชื่อพื้นเมือง: หน้า 633 - 806
หัวเรื่องบุคคลเต็ม สมิตินันทน์ -- ชีวประวัติ
หัวเรื่องพันธุศาสตร์พืช
 พฤกษศาสตร์ -- บัญชีรายชื่อ
 พฤกษศาสตร์ -- พจนานุกรม
 พรรณไม้ -- ไทย Same subject(4)
 Plants -- Nomenclature
 Plant names -- Thailand
 Botany -- Dictionaries
 Botany -- Nomenclature
รายการเพิ่มผู้แต่งราชันย์ ภู่มา, บรรณาธิการ
 สมราน สุดดี, บรรณาธิการ
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. lสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์พีช. สำนักงานหอพรรณไม้ Same author(6)
URL Objectoปก
 oดสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหอพรรณไม้
 oสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์
Item NumberLocationItem ClassStatusCall NumberComponents
1000035354 กลุ่ม REF Book/REF ดูที่ชั้น [REF] QV766 ช594 2557  

หน้าปก

ฐานข้อมูลปัจจุบัน

หนังสือ
(Total 11401 Bib)