ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร Same author(273)
ชื่อเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
ข้อมูลเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2528) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2532) เรื่อง ขวดนม
หัวเรื่องอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ Same subject(464)
 ภาชนะบรรจุอาหาร Same subject(16)
 ภาชนะพลาสติก Same subject(2)
คำสำคัญ ประกาศกระทรวง กฎหมายด้านอหาร Same subject(240)
 กฎหมาย-ประกาศกระทรวง-อาหาร 2548 Same subject(10)
เอกสารฉบับเต็มoประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
 o1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2528) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
 o2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2532) เรื่อง ขวดนม
สถานที่จัดเก็บoTFDA