KM อย.

 
      
 
 สมัครสมาชิก
 
 
ศูนย์กลางวามรู้แห่งชาติ
ระวัง ! อย่าหลงเชื่อสั่งซื้อเครื่องสำอางรักษาสิว ฝ้า หน้าใส ทางเฟซบุ๊ค อาจเป็นยาสเตียรอยด์ อันตราย
หน้าฝนนี้ อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ระวัง! อย่าหลงเชื่อโฆษณาฉีดโกรทฮอร์โมน อ้างสรรพคุณชะลอวัย อันตรายต่อร่างกาย
บุกจับโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปแสดงฉลากปลอม ย่านนครปฐม พบของกลางเพียบ
   
ผู้ให้ข้อมูล บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความครบถ้วนของเนื้อหา
ความทันสมัยของข้อมูล    
ความน่าสนใจ                 
ความสวยงาม                  
ภาพรวมของเว็บ FDA KM
ข้อเสนอแนะ   
     ผู้ใช้ขณะนี้ 1
     ผู้เยี่ยมชม 237083
      IP Counting     


  ไฟล์เนื้อหาบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
      pdf ที่เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม
      Acrobat Reader

 
            
 
สัญลักษณ์ หมายถึง ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้ 

   ชุมชนนักปฏิบัติของ อย.
กลุ่ม CoP ปี 2555
    FDA Tech
    รวมพลคน อย.
    MDCD Ads. Floodway
    แบ่งปัน
    การเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
    คนคบได้
    คุณหญิงอันตรายกับคุณชายกัดกร่อน
    RMCoP
   กลุ่มCoPปี2551-2554
   โครงการส่งเสริมและพัฒนา"กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
    เรื่องเล่ากอง ช.
    แบบรายงานผลงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

   สรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบอย่างผู้นำ (System Thinking)
   โครงการอบรมพื้นฐานในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools)
   การอบรม "การจัดทำเอกสารและคู่มือระบบคุณภาพ อย." 7 มิถุนายน 2555
   สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน KM กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   สรุปกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 8 มิถุนายน 2553
   ภาพกิจกรรม FDA KM "Songkran Day 2010"
   สรุปกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553

 

   ทำไม อย. ต้องมีการตรวจสอบภายใน?
   สรุปประเด็นจากการประชุม Journal Club ครั้งที่ 4-5

 

   Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course : 13-17 September 2010 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   ไฟล์วีดีโอการบริหารผลการปฎิบัติราชการโดยโปรแกรม DPIS

 

   สรุปผลการเสวนาชุด "บ้านใกล้เรือนเคียง:รู้เขาเพื่อก้าวข้ามอดีต"
   Alprazolam : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การนำไปใช้ในทางที่ผิด การตรวจสอบข้อมูลการกระจายยาและการควบคุม

 

   เว็บไซต์เรื่องยา ที่ให้ข้อมูลเรื่องยาต่างๆ และมีการจัดหมวดหมู่ประเภทยา
   เว็บไซต์เรื่องยา ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   แผนการประชุม อบรม สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำงบประมาณ 2553 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   ประชาสัมพันธ์ PMQA ปี 2554
   Program PMQA(FL), Self Certified(กรม) และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 54
   บทความ PMQA (หมวด 1-6)

 

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554

 

   รายงานผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   MOU อย. กับ วช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 56
   MOU อย. กับ มช. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55

 

   กรุณาติดตั้งโปรแกรม MindManager Viewer จึงจะสามารถดูข้อมูลได้... กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนที่ข้อมูลข่าวสารกองแผนงานและวิชาการ กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน


  •   รายชื่อสื่อ Multimedia ในระบบ E-learning ของ อย. (สามารถ Click ที่ Link เพื่อรับชมสื่อ Multimedia)

 
     
ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  หมวด : ระบบควบคุมการผลิต
  รายละเอียด : หลักการและแนวคิดของระบบ HACCP
  จำนวนตอน : 7 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 40.16 นาท
   
   
 
 
     
  ชื่อเรื่อง : จากริ้วรอย...สู่วัยงาม
  หมวด : เครื่องสำอางค์สมุนไพร
  รายละเอียด : การป้องกันดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
  จำนวนตอน : 11 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 72.93 นาที
   
   
     
 
     
  ชื่อเรื่อง : อาหารปรับกรด ชีวิตปลอดภัย
  หมวด : อาหารกระป๋อง
  รายละเอียด : การทำลายเชื้อโรค Clostridium botulinum ในการผลิตหน่อไม้กระป๋อง
  จำนวนตอน : 5 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 32.27 นาที
   
   
     
 

 
Copyright © 2006. Technical And Planning Division All rights reserved  ระบบเอกสารและ E-learning สำหรับ Admin Email : library@fda.moph.go.th