หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 72
 

THAI FDA LAW-ฐานข้อมูลกฎหมาย อย.
 
กฎหมายด้านยา
กฎหมายด้านอาหาร
กฎหมายด้านเครื่องสำอาง
กฎหมายด้านเครื่องมือแพทย์
กฎหมายด้านวัตถุอันตราย
กฎหมายด้านวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
กฎหมายด้านสารระเหย
กฏหมายด้านยาเสพติด
กฏหมายรวมทุกผลิตภัณฑ์
   
   
  * เริ่มเผยแพร่ วันที่ 22 กันยายน 2551
 


 
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω