หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764865 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 76
 
Free full text article
 Food Standards Agency

รวบรวมข่าว บทความและงานวิจัยทางด้านอาหาร รวมทั้งข้อมูลสำคัญ เช่น การเขียนฉลากอาหาร งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และอาหาร โภชนาการของอาหารแต่ละประเภทโดย The Food Standards Agency ซึ่งเป็นหน่วงงานหนึ่งของรัฐบาลอังกฤษ

  ?????????????  
 Cosmetics Design
ค้นหาบทความและข่าวรวมทั้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆทางด้านเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลทางด้านการตลาดและการผลิตเครื่องสำอาง ด้วยการพิมพ์คำสืบค้นหรือว่าการสืบค้นย้อนหลังแบบรายปี และยังสามารถบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารทางด้านเครื่องสำอางได้ฟรีเพียงแค่กรอก E-Mail Address เท่านั้น
  ?????????????  
 PubMed Central
วารสารทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  สามารถสืบค้นวารสารได้ทั้งที่เป็น Abstract และ Full Text โดยการพิมพ์คำสืบค้น หรือว่าสืบค้นเรียงตามตัวอักษร รวบรวมข้อมูลโดย U.S. National Institutes of Health (NIH)
  ?????????????  
 Free Medical Journals

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลวารสารกว่า 1450 Jounals สามารถสืบค้นได้เรียงตามลำดับตัวอักษร และนอกเหนือจากให้ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังสามารถสืบค้นเป็นภาษาอื่น ๆ ได้อีก เช่น ภาษาฝรั่งเศษ เยอรมัน โปรตุเกส สเปน ฯลฯ

  ?????????????  
 HighWire Press

แหล่งบริการข้อมูล Free Full Text (1,343,957 free, full-text articles) โดยเฉพาะบทความวารสารฉบับย้อนหลัง (Free Back Issuses) สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก HighWire Press ได้จัดทำ Web Edition ให้แก่วารสารของ สำนักพิมพ์และสมาคมต่างๆ จำนวนมากกว่า 942 ชื่อ (942 journals)โดยเป็นวารสารที่ให้บริการ free full-text ประมาณ 168 ชื่อ บทความวารสารของ HighWire สามารถตรวจสอบการถูกอ้างอิงได้

  ?????????????  
 Archives of Internal Medicine

บริการข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่าแสนคนใน 75 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลเริ่มต้นจากปี 1908 ในรูปแบบ Full Text โดยการสมัครสมาชิกและสามารถอ่านเอกสาร Full Text ฟรี ซึ่งแต่ละบทความเป็นบทความได้รับการตีพิมพ์โดยเฉลี่ย 22 ครั้งต่อปี รวบรวมโดย Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago

  ?????????????  
 Arthritis Research & Therapy

ให้ข้อมูลในด้านงานวิจัย รายงาน และบทความเกี่ยวกับโรคภาวะข้อต่ออักเสบ ,ลักษณะของอาการ พร้อมทั้งวิธิการรักษา ในรูปแบบของ Free Full Text  รองรับการสืบค้นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเว็บไซต์ในลักษณะ Free Full Text ด้านการแพทย์อื่น ๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้

  ?????????????  
 Drugs.com

บริการข้อมูลทางด้านยาเสพติดและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ เช่น การรักษาโรคด้วยยา กว่า 24,000 รายการที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text รวมทั้งสามารถค้นหารูปภาพยาเสพติดได้กว่า 5,000 รูป เป็นเว็บไซต์ที่มีการสืบค้นง่าย โดยการพิมพ์คำสืบค้น หรือสืบค้นเรียงลำดับตามตัวอักษร

  ?????????????  
 The American Nurses

The American Nurses เป็นวารสารออนไลน์ฉบับ Full Text ของสหรัฐอเมริกาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ซึ่งสามารถอ่านฟรีได้ในรูปแบบ PDF File  ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบเรียงตามปีและการพิมพ์คำสืบค้น  The American Nurses เป็นวารสารที่ผลิตโดย The American Nursesis  Asociations ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 54 องค์กรทั่วโลก

  ?????????????  
 ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้รวบรวมสารสนเทศทางด้านระบบสุขภาพรวมถึงรายงานวิจัยที่ สวรส. สนับสนุนทุนวิจัยกว่า 900 เรื่อง ซึ่งจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอและให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ที่ต้องการอ่านเอกสารฉบับเต็มหรือ Full Text ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกฟรีทั้งนี้เพื่อเป็นสนับสนุนการวิจัยการค้นคว้าทางวิชาการและการนำสารสนเทศที่มีอยู่นี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
  ?????????????  
     ????????? : 11 ??????
[First] 1 2  [Last]  ??????? : 1 
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω