หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320420 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 19
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 2457
ข่าวประจำวัน : 9ศิลปินแห่งชาติครูลพ-ประเทือง

กวช.ประกาศ 9 ศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา ประจำปี 2548 จิตรกรรม ทวี รัชนีกร และประเทือง เอมเจริญ สาขาวรรณศิลป์ สถาพร ศรีสัจจัง-ประยอม ซองทอง ด้านนักแต่งเพลงลูกทุ่ง "ครูลพ บุรีรัตน์" หรือ วิเชียร คำเจริญ ด้านหมอลำ "ป.ฉลาดน้อย" หรือ ฉลาด ส่งเสริม ด้านหมอลำ ชาวอุบลฯ ด้านการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน "มานพ ยาระณะ" ชาวเชียงใหม่ ด้านดนตรีไทย สำราญ เกิดผล และด้านนาฏศิลป์ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันศิลปินแห่งชาติ 24 ก.พ. นี้ พร้อมเงินเดือนตลอดชีวิตเดือนละ 12,000 บาท

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.วัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) เปิดเผยผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548 ว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง โดยมีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 9 คน ได้แก่ 1.นายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม อายุ 71 ปี เกิดที่จ.ราชบุรี เป็นศิลปินอาวุโสที่ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตั้งแต่ปี 2503 โดยเสนอทัศนะต่อสังคมให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความจริงของมนุษย์ที่จะมอบให้แก่กัน

2.นายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม อายุ 70 ปี เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะจีนและอินเดีย มีผลงานที่มีชื่อเสียง อาทิ เผชิญความทุกข์ เรียนรู้จักรวาล 3.นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อายุ 55 ปี เกิดที่จ.พัทลุง เป็นกวีและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานหลายประเภททั้งเรื่องสั้น บทกวี ร้อยแก้ว ผลงานหลายเรื่องได้รับรางวัลและการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น เรื่องสั้นเรื่อง คลื่นหัวเดิ่ง เด็กชายชาวเล

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่อว่า 4.นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อายุ 71 ปี เกิดที่ จ.นครพนม ทุ่มเทเวลาในการเขียนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ถึงขั้นลุ่มหลงกับเสน่ห์อันไพเราะของภาษาร้อยกรอง ช่วงที่เป็นนิสิตจุฬาฯ มีผลงานเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวาง ได้แก่ บทร้อยกรองชื่อ เพื่อและจากเพื่อนใจ ธารทอง ปัจจุบันมีบทร้องกรองพิมพ์เผยแพร่มอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมากมาย

5.นายวิเชียร คำเจริญ หรือลพ บุรีรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านนักแต่งเพลงลูกทุ่ง อายุ 66 ปี เกิดที่ จ.ลพบุรี มีผลงานประพันธ์เพลงมากว่า 2,000 เพลง อาทิ เพลงบ้านเรือนเคียงกัน หยาดฟ้ามาดิน ดาวเรืองดาวโรย กระแซะเข้ามาสิ สยามเมืองยิ้ม 6.นายฉลาด ส่งเสริม หรือ ป.ฉลาดน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านหมอลำ อายุ 58 ปี เกิดที่ จ.อุบลราชธานี เป็นหมอลำเรื่องต่อกลอนที่มีความโดดเด่นในด้านน้ำเสียงที่ก้องกังวานแจ่มใส และร้องเพลงหมอลำได้หลายประเภททั้งลำยาว ลำเพลิน ลำเรื่อ ลำต่อกลอน ผลงานที่โดดเด่น อาทิ นกกระยางขาว ท้าวก่ำกาดำ พระเวชสันดรชาดก เคยได้รับยกย่องเป็นสุดยอดศิลปินอีสานในวาระ 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางอุไรวรรณ กล่าวต่อว่า 7.นายมานพ ยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน อายุ 75 ปี เกิดที่ จ.เชียงใหม่ มีความสนใจและศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนามาตั้งแต่เด็กจนมีความเชี่ยวชาญ ศิลปะการฟ้อน การต่อสู้ การตีกลองสะบัดชัยโบราณ การตีกลองปู่จา การตีกลองปู่เจ ดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีไทย เป็นผู้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้กับลูกหลาน และได้ตั้งโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาขึ้นมา

8.นายสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย อายุ 78 ปี เป็นชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยอย่างจริงจัง มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎี และการปฏิบัติเขียนและอ่านโน้ตเพลงสากล และยังมีผลงานประพันธ์เพลงไทยจำนวนมาก เช่น เพลงสามไม้ในเถา เพลงจีนเก็บบุปผา เพลงกลางพนาเถา เพลงโหมโรงศิวะประสิทธิ์ 3 ชั้น และ 9.นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ อายุ 50 ปี เกิดที่กรุงเทพฯ สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์มาแต่อายุ 8 ขวบ และได้ศึกษานาฏศิลป์จากสถานศึกษาหลายแห่งจนมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวพระ ตัวนาง พระเอก

รมว.วัฒนธรรมกล่าวว่า ทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 9 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปินแห่งชาติทั้ง 9 ท่าน ที่บริเวณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติด้วย

ด้านนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เลขาธิการกวช. กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีนี้นั้น ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ใหญ่ ได้แก่ 1.คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสินตลอดจนเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ 2.คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดีสะท้อนธรรมชาติและปัญหาสังคม และ 3.การเผยแพร่ยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผลงานต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องมีหลักฐานอ้างอิง

เลขาฯกวช.กล่าวด้วยว่า สำหรับเงินสวัสดิการของศิลปินแห่งชาตินั้น ขณะนี้ยังไม่มีเพิ่มเติม เพราะเคยเพิ่มเติมไปครั้งหนึ่งแล้วจากเดิมที่ให้เงินเดือนศิลปินแห่งชาติ 8,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 12,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นยังได้รับค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งค่าจัดการกรณีเสียชีวิต 15,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก 120,000 บาท ซึ่งกวช.จะดูแลเรื่องจัดการศพและขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ศิลปินแห่งชาติด้วย

หน้า 1


ข่าวประจำวัน : 31 January 2006
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 1272

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω