หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653754 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 72
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 30576
ข่าวประจำวัน : คลอดเกณฑ์เงินขรก. ปรับฐานรับป.ตรี1.5หมื่น ขยับหมดตั้งแต่ปวช.-เอก

คลอดเกณฑ์เงินขรก.
ปรับฐานรับป.ตรี1.5หมื่น ขยับหมดตั้งแต่ปวช.-เอก
คลังชงครม.ไฟเขียว4ต.ค. แรงงานลุยนำร่องขึ้นค่าจ้าง

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย เมื่อวันที่ 29 กันยายน ว่า คลังหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปร่วมกันถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ซึ่งไม่ใช่การปรับเงินเดือน 5-6% ตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด รายงานข่าวแจ้งว่า จากการ ประชุมร่วมกันระหว่างก.พ. และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปริญญาตรีเข้าใหม่เดือนละ 15,000 บาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยจะมีการนำเสนอแนวทาง การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบเข้าสู่การพิจารณาของครม.วันที่ 4 ตุลาคม

สำหรับแนวทางการปรับฐานเงินเดือน ที่ก.พ.จะเสนอให้ครม.ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบในช่วง 2 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2555 เหมือนข้าราชการปริญญาตรี เข้าใหม่ คาดว่าปีแรกใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท ที่ใช้น้อยเพราะเหลือปีงบประมาณ เพียง 9 เดือน ส่วนปีที่ 2 ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น อีก 15,000 ล้านบาท ตรงนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม จากการปรับขึ้น เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ที่ใช้ งบประมาณ 18,800 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า ครั้งแรกมีแนวคิด ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบโดยจะดำเนินการ 4 ปี เหมือนข้าราชการปริญญาตรี เข้าใหม่ แต่ปรับเปลี่ยนให้เหลือ 2 ปี เพื่อให้ เห็นผลเร็วและเป็นการซื้อใจข้าราชการทั้งระบบ กว่า 2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้น 2 ปีจะเป็นภาระงบประมาณมากกว่า หากเป็นการ ปรับขึ้นช่วง 4 ปี ในปีแรกจะใช้งบประมาณเพิ่ม 1,000 ล้านบาท ปีที่ 2 อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ปีที่ 3 อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท และปีที่ 4 ที่ 5,000 ล้านบาท

สำหรับข้อเสนอในการปรับฐานเงินเดือน ข้าราชการทั้งระบบครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก โดยในส่วนข้าราชการ ปวช.ที่มีเงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปี คือ 6,400 บาท และต่ำสุดของ ข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปีคือ 14,000 บาท โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือนสำหรับ ผู้ทำงานมา 1-3 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นปีแรกจะได้ปรับขึ้นเงินเดือน 1,200 บาท ในปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,380 บาท ส่วน ข้าราชการ ปวช.ที่ทำงานมา 3-4 ปี ในปีแรก ปรับขึ้น 1,000 บาท ในปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,000 บาท ทำงานมา 5-6 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ในปีที่ 2 ปรับขึ้น 700 บาท ทำงานมา 7-8 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ในปีที่ 2 ปรับขึ้น 400 บาท ทำงานมา 9-10 ปี ในปีแรก ปรับขึ้น 400 บาท ในปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท

สำหรับในกลุ่ม ปวส.นั้น เงินเดือนต่ำสุด ของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปีคือ 7,670 บาท และต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปีคือ 16,710 บาท โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือนคือหากทำงานมา 1-2 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,290 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,590 บาท ทำงานมา 3-4 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,000 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,200 บาท ทำงานมา 5-6 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท ทำงานมา 7 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท ทำงานมา 8 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท ทำงานมา 9-10 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท

ส่วนในกลุ่มปริญญาตรี เงินเดือนต่ำสุด ของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปีคือ 9,140 บาท และต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปีคือ 19,910 บาท โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือนคือ หากทำงานมา 1 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 2,540 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 3,320 บาท ทำงานมา 2-3 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 2,100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,800 บาท ทำงาน มา 4 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท ทำงานมา 5-6 ปี ใน ปีแรกปรับขึ้น 1,300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท ทำงานมา 7-8 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,300 บาท ทำงานมา 9 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 800 บาท ทำงานมา 10 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

สำหรับในกลุ่มปริญญาโท เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปีคือ 12,600 บาท และต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงาน มา 10 ปีคือ 23,110 บาท โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือนคือ หากทำงานมา 1 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 2,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท ทำงานมา 2 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,000 บาท ทำงานมา 3-4 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,700 บาท ทำงานมา 5 ปี ใน ปีแรกปรับขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,400 บาท ทำงานมา 6 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,100 บาท ทำงานมา 7 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท ทำงานมา 8 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท ทำงานมา 9-10 ปี ใน ปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

ในกลุ่มปริญญาเอก เงินเดือนต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 1 ปีคือ 17,010 บาท และต่ำสุดของข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปีคือ 28,110 บาท โดยขั้นตอนของการปรับฐานเงินเดือนคือหากทำงานมา 1-2 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,690 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท ทำงานมา 3-5 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,200 บาท ทำงาน มา 6-8 ปี ในปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท ทำงานมา 9-10 ปี ในปีแรก ปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท

ทั้งนี้ หลังจากปรับฐานเงินเดือนใน ปีที่ 2 แล้ว ข้าราชการเก่าที่จบ ปวช.ที่ทำงานมา 1 ปีเงินเดือนจะอยู่ที่ 10,690 บาท ส่วนข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปีอยู่ที่ 17,110 บาท ส่วน ปวส.ที่ทำงานมา 1 ปี เงินเดือนจะอยู่ที่ 12,010 บาท ส่วนข้าราชการที่ทำงานมา 10 ปี จะอยู่ที่ 19,810 บาท ปริญญาตรีข้าราชการ ที่ทำงานมา 1 ปีเงินเดือนจะอยู่ที่ 16,310 บาท ส่วนข้าราชการที่ทำงาน 10 ปีจะอยู่ที่ 23,810 บาท ปริญญาโท ที่ทำงานมา 1 ปีเงินเดือนจะอยู่ที่ 18,710 บาท ส่วนข้าราชการที่ทำงาน 10 ปีจะอยู่ที่ 26,610 บาท ปริญญาเอก ที่ทำงาน มา 1 ปีเงินเดือนจะอยู่ที่ 24,810 บาท ส่วนข้าราชการที่ทำงาน 10 ปีจะอยู่ที่ 33,210 บาท

วันเดียวกัน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ปรับสภาพการจ้างงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยการปรับขึ้นค่าจ้างให้พนักงานที่ได้รับ ค่าจ้างรายวันไม่ถึง 300 บาทต่อวัน ซึ่งมี จำนวน 24,419 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม โดยใช้เงินเพิ่มเดือนละ 23.9 ล้านบาท ตนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.วันที่ 4 ตุลาคม ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังวันที่ 1 ตุลาคม
วันที่ 30/9/2011
ข่าวประจำวัน : 30 September 2011
แหล่งที่มา แนวหน้า
อ่าน 748

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω