หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 54
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 30884
ข่าวประจำวัน : Why fingernails-on-a-chalkboard is the worst sound in the world

Why fingernails-on-a-chalkboard is the worst sound in the world

Screeeeeeeech. Even imagining the sound of a person's fingernails scraping down a chalkboard is tortuous. Now, new research helps suggest why the noise is such a special kind of awful. 

The frequency of the screechy, scratchy sound ranges between 2000 Hz and 4000 -- and to your ear canal, this is the zone of terror, where the human ear is most sensitive. "Some frequencies are amplified due to the anatomy of the ear canal," write musicologists Christoph Reuter, of the University of Vienna, and Michael Oehler, of the Macromedia University for Media and Communication in Cologne, Germany. In other words: Blame the shape of your ear.

In Reuter's and Oehler's study, they played two unpleasant sounds -- fingernails on a chalkboard and squeaking

chalk on a slate -- but before doing so, they told half of their participants that they'd be hearing contemporary music.

The other half knew the horror that was coming. Both groups reacted physically to the sounds, which induced

a galvanic skin response -- a change in the skin's electrical activity that is often triggered by fright and can be

measured, like a polygraph test. Those who thought they were listening to contemporary music judged the sound as

slightly less unpleasant -- but they still didn't like it, suggesting psychology plays a role in what makes the noise so

noxious. 

Reuter and Oehler presented their finding this week at the Acoustical Society of America meeting

Feeling uncomfortable after all this fingernails-on-chalkboard talk? Researchers actually proved in a 1986 study just thinking about nails-on-a-chalkboard can evoke the same psychological reaction as actually hearing the horrible sound.

Can you think of a sound that's worse than fingernails on a chalkboard? (Silverware scraping on plates? Styrofoam rubbing together?) 

ข่าวประจำวัน : 7 November 2011
แหล่งที่มา MSNBC
อ่าน 649

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω