หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653753 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 36
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 48297
ข่าวประจำวัน : Sun-sensitive people need more than sunscreen to avoid sunburn

Sun-sensitive people need more than sunscreen to avoid sunburn

(Reuters Health) - People with pale skin who are sensitive to the sun should use several sun-protective behaviors to avoid sunburn, according to a new study.

Those who only used sunscreen had a higher likelihood of burning versus those who also wore a hat, wore protective clothing, and sat in the shade.

For skin cancer prevention, it’s critical to understand how sun-protective behaviors are related to sunburn, said study leader Kasey Morris of the National Cancer Institute in Bethesda, Maryland.

Skin cancer affects millions of Americans and is estimated to cost more than $8 billion per year for melanoma and non-melanoma skin cancer. About 1 in 5 people are diagnosed with some form of skin cancer in their lifetime, and 100,000 Americans will be diagnosed with malignant melanoma, the most dangerous kind, in 2018.

“Most of these cases are caused by excess exposure to ultraviolet radiation and could be avoided through adequate sun-protective behaviors,” Morris told Reuters Health by email.

Morris and colleague Frank Perna analyzed data from more than 28,000 responses to the 2015 National Health Interview Survey. The survey asks participants what would happen to their skin if they were out in the sun for an hour after several months of not being exposed. Those who said “get a severe burn with blisters,” “have a moderate sunburn with peeling,” or “burn mildly with some or no tanning” were considered sun-sensitive. Those who said “turn darker without sunburn” or “nothing would happen” were considered non-sun-sensitive.

The survey respondents also indicated how many times they had a sunburn in the past year and how often they used sun protection on a warm, sunny day. The choices included sunscreen, shade, a cap or visor, a wide-brimmed hat, long sleeves, and long pants.

Most people - 77 percent - used at least one form of sun protection. Shade seeking was the most common, used by 40 percent of people. Wearing long sleeves was least common, at 16 percent.

Among the nearly 16,000 sun-sensitive respondents, those who only used sunscreen had the highest rate of sunburn, at 62 percent. Sun-sensitive people with the lowest likelihood of sunburn didn’t use sunscreen but found shade, wore a hat and wore protective clothing.

Among the 12,000 non-sun-sensitive respondents, those who used four protective behaviors had the lowest likelihood of sunburn, at 7 percent.

“The most surprising and counterintuitive finding was that regular sunscreen use, in the absence of other protective behaviors, was associated with the highest likelihood of sunburn,” Morris said.

When used properly, sunscreen blocks UV rays, she added. However, in a real-world setting, people may not apply enough sunscreen or as often as needed to prevent sunburn. They may also overestimate how long they can safely stay in the sun.

“This study underscores recommendations that sunscreen should not be used in isolation,” Morris said.

The Surgeon General’s Call to Action to Prevent Skin Cancer recommends limiting time in the sun, especially between 10 a.m. and 2 p.m., using broad spectrum sunscreens above SPF 15, reapplying sunscreen every two hours, and wearing clothing to cover skin.

“Clearly, we need to go back to square one to educate Americans about using enough sunscreen so all parts of the body exposed to the sun are covered and reapplied frequently enough,” said Alan Geller of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston. Geller, who wasn’t involved with this study, researches melanoma mortality for older adults and people in lower socioeconomic statuses.

“It’s good to see that shading has become the main form of sun protection as it’s free, inexpensive and feels better than being outside in the broiling sun,” he told Reuters Health by email. “We need to create more shade structures at schools and parks, where we can have more control over the physical environment than we would at places like beaches and lakes.”

“One cannot change their skin type or their family history, but we can work vigilantly for ourselves and our kids to prevent sunburns, which have a negative effect on our DNA,” Geller said.

SOURCE: bit.ly/2JbBy9x JAMA Dermatology, online June 27, 2018.

ข่าวประจำวัน : 11 July 2018
แหล่งที่มา Reuters
อ่าน 12

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω