หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
986087 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 71
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 48855
ข่าวประจำวัน : สธ.- มท. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ น้อมรำลึกถึง ร.9

11 ตุลาคม 2561

สธ.- มท. ร่วมจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค.61 และขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรมขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต

โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของตำบล โดย รพสต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาและประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยวันละ 1 หมู่บ้านหมุนเวียนทุกวันจนครบทุกหมู่บ้าน จัดพิธีเปิดตัวพร้อมกันทุกตำบล ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ ภาพถ่าย จำนวนบ้านที่ได้รับการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และรายงานกรมควบคุมโรคเป็นรายสัปดาห์ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dhfvbd@gmail.com และ Line@อาสาปราบยุง

นอกจากนี้ ในระหว่างการขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ และประชาชน ร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณชุมชนสองฝั่งคลอง และจัดหน่วยแพทย์พร้อมรถพยาบาลวันละ 4 คัน โดยคลองเปรมประชากร เป็นหน่วยแพทย์จากรพ.ปทุมธานี รพ.สามโคก รพ.ลาดหลุมแก้ว รพ.คลองหลวง ส่วนคลองรังสิต จากรพ.ประชาธิปัตย์ รพ.ธัญบุรี รพ.ลำลูกกา และรพ.หนองเสือ จัดทีมเดินเท้าเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถพยาบาล ประจำหน้างาน และเตรียมโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.เอกชนในพื้นที่ และรพ.ชุมชนทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี

สำหรับการจัดกิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายพวงมาลา และกิจกรรมต่าง ๆ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี รวมทั้งจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในช่วงที่ 2 วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2561 และช่วงที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815408

ข่าวประจำวัน : 11 October 2018
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 25

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω