หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
986086 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 24
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 48973
ข่าวประจำวัน : รมว.สธ. ชื่นชมไทยระดับแนวหน้าด้านกายอุปกรณ์อาเซียน และเอเชีย

7 พฤศจิกายน 2561

รมว.สธ. เผยไทยอยู่ระดับแนวหน้าของอาเซียนและเอเชีย ด้านกายอุปกรณ์ สร้างความเสมอภาคคนพิการได้รับการเสริมสร้างให้กลับมาทำประโยชน์เพื่อสังคมได้

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) ที่โรงแรมนารายณ์ กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติกายอุปกรณ์ “The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2018 (APOSM) in conjunction with 4th ASEAN Seminar on Multi-Disciplinary Care for Children with Mobility (4th AMCM)” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จากทั่วโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์ของการผลิตกายอุปกรณ์ อาทิ แขน ขาเทียม รถเข็น และอุปกรณ์อื่นๆ รองรับผู้พิการและเกิดประโยชน์สูงสุด

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนาศาสตร์ด้านกายอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติให้ได้มากที่สุดและทำประโยชน์ต่อสังคมได้นั้น หลายประเทศมีการพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ด้อยกว่าประเทศใด และอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนและเอเชีย ซึ่งโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนระดับนานาชาติที่มีนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียง รวมถึงแอฟริกามาศึกษา ให้สามารถนำวิชาความรู้กลับไปดูแลคนพิการในประเทศบ้านเกิดให้มีคุณภาพชีวิต และร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการทำแขน/ขาเทียม รถเข็น กายอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จากประเทศต่าง ๆ  กว่า 300 คนจาก 22 ประเทศทั่วโลก อาทิ ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟินแลนด์ อังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น เป็นต้น

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817892

ข่าวประจำวัน : 8 November 2018
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 27

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω