หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
875975 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 60
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49345
ข่าวประจำวัน : กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคซิฟิลิส

7 กุมภาพันธ์ 2562

กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ซิฟิลิส เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ สารคัดหลั่งรวมทั้งทางเลือด และสามารถติดต่อจากแม่ผ่านทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ซึ่งนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น หูหนวก ตาบอด และอาจเป็นสาเหตุให้ทารกเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาที่ได้รับเชื้อ การติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและพบได้บ่อยในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจึงมีเป้าหมายกำจัดการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ให้หมดภายในปี 2563 ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยการติดเชื้อควบคู่ไปกับการวินิจฉัยของแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวด เร็วทำให้มีผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยโรคในหลายรูปแบบ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดได้วางแผนและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่จำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะชุดตรวจแบบรวดเร็วที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้สถาบันชีววัตถุ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังจำหน่ายในประเทศ ซึ่งคาดว่าสามารถพร้อมให้บริการ  ตรวจภายในปี 2562 เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าชุดตรวจวินิจฉัยมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ทดสอบในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการกำจัดโรคซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก เพื่อนำไปสู่การควบคุมการแพร่กระจายและติดตามผลการรักษาโรคในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคซิฟิลิส ก่อนการตั้งครรภ์ คือ ควรตรวจร่างกายสามีและภรรยาทั้งก่อนแต่งงานและก่อนมีเพศสัมพันธ์ มีคู่นอนเพียงคนเดียว และใช้ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มั่นใจว่าปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ หากพบว่าเป็นซิฟิลิสควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

ข่าวประจำวัน : 8 February 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 38

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω