หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 48
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49503
ข่าวประจำวัน : อย.เตือนผู้ผลิต-นำเข้ายา มาแก้ไขเลขทะเบียนตำรับยา เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน กระทบปชช.รับยาเกินขนาด

 

12ม๊.ค.62-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค โดยเฉพาะกรณีการใช้ยาซ้ำซ้อน    ที่เกิดจากความเข้าใจผิดจากการใช้ยา       ชนิดเดียวกันแต่แสดงชื่อสามัญทางยาบนฉลากยาและเอกสารกำกับยาไว้แตกต่างกัน  ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับยาเกินขนาด และเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดมาตรฐานการแสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในทะเบียนตำรับยา ฉลากและเอกสารกำกับยาให้มีชื่อเดียวกัน    ตามแนวทางสากล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 455/2561 เรื่อง แก้ไข     ชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญในฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน       (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 กำหนดให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน โดยให้แสดงชื่อสามัญทางยาของตัวยาสำคัญบนฉลากและเอกสารกำกับยาเป็นชื่อสามัญทางยาตามมาตรฐาน International Nonproprietary Names (INN) ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว       กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตามกฎหมายต่อไป ส่วนยาแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นก่อนการแก้ไขทะเบียนนั้น ยังคงใช้ฉลากและเอกสารกำกับยาเดิมต่อไปจนกว่ารุ่นการผลิตนั้นจะสิ้นอายุ

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย.ขอให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้ายาแผนปัจจุบัน ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้บริโภคควรรับประทานยาตามคำแนะนำ    ของแพทย์และปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับยาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

https://www.thaipost.net/main/detail/31167

ข่าวประจำวัน : 13 March 2019
แหล่งที่มา ไทยโพสต์
อ่าน 21

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω