หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 87
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49610
ข่าวประจำวัน : กรมอนามัย เตือน "หมูกระทะ" เดลิเวอรี หากเจอวัตถุดิบไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ

เผยแพร่:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

กรมอนามัย เตือนสั่ง "หมูกระทะ" เดลิเวอรี หรือสั่งทางออนไลน์ หากผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ เสี่ยงติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้

วันนี้ (10 เม.ย.) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีหรือสั่งอาหารออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา โดยเฉพาะอาหารประเภทหมูกระทะที่การจัดส่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นของสด ทั้งเนื้อหมู ผัก และน้ำจิ้มปรุงรส ทำให้บางพื้นที่พบว่า มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทำการลักลอบขายหมูกระทะที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยทำป้ายโฆษณาเลียนแบบยี่ห้อหมูกระทะร้านต่างๆ ถือว่า มีความผิดประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ประชาชนโทร.สั่งจำนวนมาก เพราะเข้าใจผิดว่า เป็นร้านหมูกระทะทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า หมูกระทะเหล่านี้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุอาหารไม่สะอาดและไม่มีคุณภาพ ผู้ปรุงประกอบอาหารไม่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีต่าง ๆ ส่งผลให้เมื่อบริโภคมีโอกาสเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในบางจังหวัด

นพ.ดนัย กล่าวว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดที่คู่กันกับหมูกระทะคือน้ำจิ้ม ซึ่งมักทำน้ำจิ้มไว้ในปริมาณมากและทิ้งไว้นาน หรือหากปรุงโดยไม่ถูกสุขอนามัยและเก็บรักษา ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงท้องร่วงได้เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคจึงควรสังเกตจากสี กลิ่น และรสชาติ หากพบความผิดปกติไม่ควรกินและแจ้งเจ้าของร้านทันที

“กรณีพบการผลิตอาหารประเภทนี้หรืออาหารประเภทอื่นๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหารมาบังคับใช้หรือกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หรือโดยการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เกี่ยวกับสุขลักษณะของการประกอบกิจการจำหน่ายหรือสะสมอาหารที่ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรา 40 อาทิ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และการดูแลรักษาความสะอาด และสุขลักษณะสถานที่ที่ใช้จำหน่าย จัดไว้สำหรับบริโภคอาหาร หรือใช้เป็นที่ทำประกอบ ปรุง หรือสะสมอาหาร เป็นต้น" นพ.ดนัย กล่าว

 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000035484

ข่าวประจำวัน : 11 April 2019
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 26

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω