หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 98
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49848
ข่าวประจำวัน : แจงดัน "น้ำมันกัญชา" อ.เดชา เข้าบัญชียาหลักฯ ต้องผ่านวิจัย พิจารณาหลายขั้นตอน

เผยแพร่:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สปสช. ชี้บรรจุ "น้ำมันกัญชา" เข้าสิทธิบัตรทอง ต้องผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ด้านกรมแพทย์แผนไทย ย้ำดันเข้าบัญชียาหลักฯ มีหลายขั้นตอน ต้องผ่านการวิจัย ระบุอาจเสนอ 16 ตำรับยากัญชาผสมที่ กม.รับรองเข้าก่อน ส่วนน้ำมันกัญชาขอให้ใจเย็น

จากกรณีเครือข่ายสนับสนุนปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเพื่อการแพทย์ ประกาศอิสรภาพกัญชารักษาโรค โดยข้อหนึ่งเรียกร้องให้รับรอง "น้ำมันกัญชา" ของ นายเดชา ศิริภัทร เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสม และให้บรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านยาแก่ผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จะดำเนินการได้หากยาชนิดนั้นถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ดังนั้น กรณีของน้ำมันกัญชา หากมีการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิรักษาพยาบาลก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การพิจารณายาสมุนไพรหรือตำรับยาไทยเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีขั้นตอนดำเนินการหลายส่วน ที่สำคัญจะต้องมีผลการศึกษาวิจัยที่มีน้ำหนักเพียงพอและมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดนั้นมากกว่า 2,000-3,000 รายขึ้นไป โดยจะต้องเป็นการดำเนินการในคนไทย เพราะยานั้นจะต้องมาใช้กับคนไทย นอกจากนั้น จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ยกตัวอย่าง ยาแผนไทย 50 ตำรับที่เข้าบัญชียาหลักฯ เมื่อ 6-7 ปีก่อน เพราะมีความเชื่อตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศ และ รพ.รัฐมีการผลิตและใช้ยาตำรับนั้นมาเกิน 10 ปี จึงเชื่อว่ายาน่าจะเกิดประโยชน์ รพ.นั้นจึงมีการผลิตและใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่บางรายการก็ยังบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแบบระบุว่า เป็นตำรับยาที่ผลิตใช้ในรพ.แห่งนั้น 

“การจะบรรจุน้ำมันกัญชาหรือตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยากให้ใจเย็นๆ ซึ่งการจะนำเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ต้องยึดหลักภูมิปัญญาไทย ซึ่งหากจะต้องพิจารณานำเสนอเข้าบัญชียาหลักฯ อาจจะพิจารณาเสนอ 16 ตำรับยาแผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศให้แพทย์แผนไทยใช้ได้แล้วก่อน เพราะมีหลักสูตรทางภูมิปัญญาไทยชัดเจนในตำรายาของชาติ แต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะทำได้ ส่วนน้ำมันกัญชาเวลานี้ งานวิจัยยังไม่เพียงพอที่จะนำเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000055148

ข่าวประจำวัน : 11 June 2019
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 16

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω