หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653754 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 48
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49867
ข่าวประจำวัน : อภ.ร่วม มก.-กรมแพทย์แผนไทย พัฒนา "กัญชา" สายพันธุ์ไทย ใช้ปรุงยา 16 ตำรับ

เผยแพร่:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

อภ.จับมือกรมแพทย์แผนไทย - มก. วิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย ได้มาตรฐานเมดิคัล เกรด ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ได้สารสำคัญสม่ำเสมอ ตั้งเป้าใช้ปรุงยากัญชา 16 ตำรับ จ่อปลูกที่ม.เกษตรฯ จ.สกลนคร

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รศ.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์

นพ.มรุต กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมฯ จะนำกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ไม่มีโลหะหนัก ไม่มีพิษ ไม่มีสารอันตรายจากเชื้อรา ไม่มียาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา คุณภาพมาตรฐานเมดิคัลเกรด นำไปใช้ในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสม ทั้ง 16 ตำรับ เพื่อใช้ในการรักษาให้กับผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรคต่อไป รวมถึงจะเป็นหน่วยงานกลาง ในการขับเคลื่อน ประสานงาน ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนำวัตถุดิบจากกระบวนการปลูก การแปรรูป การสกัด เพื่อนำไปใช้ในการวิจัย การรักษาพยาบาล การจัดเก็บข้อมูลการวิจัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งเพิ่มช่องทางการรักษาด้วยช่องอื่นด้วย 

“เบื้องต้นเราผ่านตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาผสมไป 8 ตำรับ ยังเหลืออีก ก็อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการ แต่ก็หวังจะใช้กัญชาสายพันธุ์ไทยที่ร่วมมือกันครั้งนี้มาใช้ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อโรค ปลอดโลหะหนัก เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้” นพ.มรุต กล่าว

​​นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า อภ.เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาวิธีกรปลูก และวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญที่มีสัดส่วนคงที่ สม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ จากนั้นก็จะนำกัญชาที่ได้สายพันธุ์ร่วมกันส่งต่อไปต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำไปใช้ในตำรับแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์ใช้ในการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และสำหรับการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS) เป็นการรักษาผู้ป่วยควบคู่การเก็บข้อมูลการวิจัย รวมถึงการรักษาด้วยช่องทางอื่นด้วย

รศ.สิรี กล่าวว่า มก.จะมีบทบาทในการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกพันธุ์พืชกัญชาในประเทศไทย ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อน เพื่อนำไปใช้ในตำรับยาแผนไทย รวมถึงพัฒนาสายพันธุ์ไทยให้ได้สายพันธุ์ที่ได้ปริมาณสารสำคัญที่คงที่ในการเพาะปลูก เพื่อนำไปผลิตยาและใช้ในการรักษาให้เหมาะสมกับโรคต่อไป โดยในเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ปลูก และวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ​

 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000056452

ข่าวประจำวัน : 14 June 2019
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 23

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω