หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653753 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 43
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49902
ข่าวประจำวัน : สธ.ส่งเสริมประชาชนรักษาอนามัยส่วนบุคคล เน้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ

23 มิถุนายน 2562

สธ.ส่งเสริมประชาชนรักษาอนามัยส่วนบุคคล เน้นสุขภาพดีเริ่มต้นที่ล้างมือ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และจะสามารถป้องกันโรคติดต่อ ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค ที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทาน รวมถึงโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง อาทิ มือเท้าปาก ตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ จากข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 การล้างมือที่ถูกต้องเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้อีกทางหนึ่ง โดยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 50  เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า พฤติกรรมการล้างมือจำเป็นต้องได้รับปลูกฝังให้เป็นนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก ในกลุ่มนักเรียน เนื่องจากมีการหยิบของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวบ่อยครั้ง ในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนติดนิสัยการล้างมือบ่อย ๆ โดยให้ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนหยิบอาหาร  ก่อนการประกอบอาหาร และทุกครั้งที่ไปสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ราวบันได รถประจำทาง ซึ่งเชื้อโรคเล็ก ๆ ที่เรามองไม่เห็นจะติดมากับมือ และเข้าสู่ร่างกายได้

ทั้งนี้ วิธีการล้างมือให้ถูกวิธี คือ ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่  โดยมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง  แล้วล้างน้ำออกให้สะอาด หากกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838674

ข่าวประจำวัน : 24 June 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 10

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω