หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 63
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 49995
ข่าวประจำวัน : ประกันสังคม“มาตรา40” ช่วยอาชีพอิสระมีหลักประกัน

8 กรกฎาคม 2562

ปี 2542 สามีของ “สิรีรัตน์ แย้มยงชล”ทำงานบริษัท เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กระทั่งปี 2560 ออกจากงานมาประกอบอาชีพอิสระเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ และสานต่อการเป็นผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจ ตามมาตรา 40 เนื่องจากเห็นความสำคัญว่าจะช่วยให้ชีวิตมีหลักประกัน กระทั่งสามีเสียชีวิต ช่วงต้นปี 2562 สิรีรัตน์ ลูกสาว 2 คนและมารดาของสามี รวม 4 คน จึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40

สิรีรัตน์ เล่าว่าก่อนหน้านั้นสามีทำงานขับรถแท็กซี่ เป็นสมาชิกสมาคมแท็กซี่ ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงา่นประกันสังคม เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำให้มีความสนใจและตั้งใจจะส่งเงินสมทบ หลังจากออกจากงาน เมื่อสามีเสียชีวิต จึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ โดยได้ค่าทำศพ 40,000 บาท และได้เงินชราภาพเป็นเงินรวม 90,000 บาท โดยมีผู้มีสิทธิรับ 4 คน

“สามีให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกันตน เพราะตอนที่ยังทำงานบริษัทเห็นว่าการมีประกันสังคม ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงระดับหนึ่ง จึงเห็นประโยชน์ว่าจะทำให้มีเงินสะสมไว้ใช้ยามแก่เฒ่า และมีสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ”นางสิรีรัตน์กล่าว

ปัจจุบัน สิรีรัตน์ ทำงานเป็นแม่บ้าน บริษัทที่ทำงานยังหักสมทบส่งมาตรา 33 อยู่ หากในอนาคตไม่ได้มีบริษัทแล้ว ก็ตั้งใจจะส่งประกันสังคมมาตรา 40 เดือนละ 100 บาทเช่นกัน

สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 40 นั้นจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสัญชาติไทย ชนกลุ่มน้อยที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม กรณีเป็นผู้พิการจะต้องเป็นผู้รับรู้สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันสามารถเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 โดยมีให้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือก 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทางเลือก 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็น 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ(รับบำเหน็จ) และทางเลือก 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็น 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ(รับบำเหน็จ)และสงเคราะห์บุตร

https://www.bangkokbiznews.com/recommended/detail/1453

ข่าวประจำวัน : 11 July 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 6

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω