หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653753 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 65
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 50098
ข่าวประจำวัน : อย.จับมือ Shopee ใช้โปรแกรมสแกนคำ ดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม. เผย 6 เดือนได้ 1.5 แสนชิ้น

เผยแพร่:    โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

อย. จับมือ Shopee ใช้โปรแกรมสแกนคำ ดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางตลาดออนไลน์ เผย 6 เดือน ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายถึง 151,560 ชิ้น เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน 

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมกับเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดการปัญหาดังกล่าว ทั้งการแจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โพสต์ขายของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และพรีเซนเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังขยายการดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ (มาร์เก็ตเพลส) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นต้นทางของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

"อย.ให้คำแนะนำด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ แนวทางการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ที่ถูกต้องและหารือมาตรการป้องกันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางมาร์เก็ตเพลส โดยบริษัท ช้อปปี้ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อผู้ขายสินค้าผ่านทาง ช้อปปี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อห้ามในการโฆษณา รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ขายสินค้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง" รองเลขาธิการ อย. กล่าว

ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลจากคำสำคัญ (Keywords) เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ ช้อปปี้ หากพบข้อมูลโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญในการดำเนินการของ ช้อปปี้ ได้แก่ ฐานข้อมูล อย. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อย. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอื่นๆ เช่น ตัวอย่างคำที่ไม่อนุญาตให้โฆษณารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขาย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอันตราย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บคืนจากท้องตลาด

"จากความร่วมมือของ อย. และ ช้อปปี้ ตั้งแต่ ม.ค.– มิ.ย. 2562 จากการใช้ Keywords ทั้งหมด 3,977 คำ สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้นโฆษณา เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน ทั้งนี้ อย. และ ช้อปปี้ จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคต่อไป" รองเลขาธิการฯ กล่าว

 

https://mgronline.com/qol/detail/9620000075017

ข่าวประจำวัน : 8 August 2019
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 8

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω