หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
441532 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 94
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 50103
ข่าวประจำวัน : ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง

12 สิงหาคม 2562

จากรายงานสถิติวัณโรคของโลกปี 2560 (Global Tuberculosis Repost 2017) โดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ)

ทั่วโลกสูงถึง 10.4 ล้านราย (140 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิตสูง 1.7 ล้านราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยานับแสนราย ขณะที่ในประเทศไทย วัณโรค ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข โดยถูกจัดให้ติด 1 ใน 4 ของโลก

ที่ผ่านมา มีหลายภาคส่วนช่วยกันเพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค เพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งนำไปสู่ปัญหาวัณโรคดื้อยา ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค , สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองเอดส์ วัณโรค และโรคสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการจัดหาและอบรม อสม.

เพื่อช่วยในการรับยา ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คัดกรอง ดูแลการนัดหมายให้เด็กไปรับการฉีดวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการคัดกรองเพื่อลดอุบัติการณ์

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843490

ข่าวประจำวัน : 13 August 2019
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ
อ่าน 7

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω