หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 38
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 6279
ข่าวประจำวัน : มาตรฐานคุณภาพไข่ไก่


ไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง ง่ายต่อการปรุงอาหาร และมีรสชาติที่ถูกปากคนทั่วไป
 
ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดแบ่งขนาดและมาตรฐานคุณภาพไข่ไก่ด้วยการตรวจสอบคุณภาพในฟองไข่ รูปลักษณ์และความสมบูรณ์ของเปลือกไข่ รวมไปถึงขนาดของฟองไข่ และสีเปลือกไข่
 
คุณภาพไข่เกรด AA จะต้องมีเปลือกสะอาด ไม่บุบร้าวและไข่ต้องมีรูปร่างปกติ ขนาดช่องอากาศต้องไม่เกิน 1/8 นิ้ว องค์ประกอบภายในฟองไข่อาจเคลื่อนที่ได้อิสระเมื่อหมุนฟองไข่ ขณะส่อง  ไข่ ไข่ขาวควรใสและข้น ซึ่งจะมีผลให้มองเห็นรูปร่างไข่แดงได้ไม่ชัดเจน ไข่แดงต้องไม่มีลักษณะผิดปกติใด ๆ
 
คุณภาพไข่เกรด A จะต้องมีเปลือกสะอาด ไม่บุบร้าว มีรูปร่างปกติ ขนาดช่องอากาศต้องไม่เกิน 3/16 นิ้ว องค์ประกอบภายในฟองไข่อาจเคลื่อนที่ได้อิสระเมื่อหมุนฟองไข่ ขณะส่องไข่ ไข่ขาวควรใสและข้นพอสมควร ซึ่งจะมีผลให้มองเห็นรูปร่างไข่แดงได้ชัดขึ้น ไข่แดงต้องไม่มีลักษณะผิดปกติใด ๆ
 
คุณภาพไข่เกรด B จะต้องมีเปลือกไม่บุบร้าว รูปร่างฟองไข่อาจผิดปกติหรือมีรอยเปื้อนเป็นจุดได้ไม่เกิน 1-32 นิ้ว หรือกระจายทั่วไปได้ไม่เกิน 1/16 นิ้ว ของพื้นที่ผิวเปลือกไข่ ช่องอากาศอาจมีขนาดใหญ่กว่า 3/16 นิ้ว
 
การเคลื่อนที่ขององค์ประกอบภายในฟองไข่เป็นอิสระเมื่อหมุนฟองไข่ ขณะส่องไข่ไข่ขาวอาจเหลวเป็นน้ำ และเห็นรูปร่างไข่แดงได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจมีสีเข้ม ขนาดใหญ่และแบน อาจเห็นจุดกำเนิดได้ชัดเจน แต่ต้องไม่มีร่างแหเส้นเลือด อาจพบลักษณะผิดปกติอื่น ๆ ได้ แต่ต้องสามารถนำมาบริโภคได้ หากพบจุดเลือดจุดเนื้อ ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1/18 นิ้ว
 
แต่สำหรับประเทศไทย กระบวนการตลาดของไข่สดตั้งแต่ออกจากฟาร์มไปจนถึงมือผู้บริโภค ยังไม่มีการกำหนดกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่อการจัดการไข่ที่เป็นแบบแผนเดียวกัน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมักเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอง จึงทำให้เกิดมาตรฐานที่หลากหลาย
 
ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร กล่าวว่า “ปัจจุบันมาตรฐาน   ไข่ไก่ของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการตลาด แต่ละบริษัทจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานกันเอง ทำให้ไข่ไก่ของไทยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน จากการสำรวจพบว่า ไข่ไก่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะในตลาดสดหรือในห้างสรรพสินค้า ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแทบทั้งสิ้น”
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง “การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค” เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานคุณภาพไข่ไก่ของไทย โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการฟาร์มไก่ไข่ไปจนกระทั่งถึงมือของผู้บริโภค
 
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าไข่ที่วางจำหน่ายทั่วไปมีการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา และ อี.โคไล บนเปลือกไข่ และพบการปนเปื้อนของเชื้อ อี.โคไล ในฟองไข่ในระดับที่น่าเป็นห่วง และยังพบว่าคุณภาพภายในฟองไข่มีการลดลงอย่างรวดเร็ว
 
นอกจากนี้ยังพบว่าแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติต่อไข่ก่อนถึงมือผู้บริโภค ส่งผลให้ไข่ที่จำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่มีคุณภาพภายในที่ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และจากการศึกษาถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพของไข่พบว่า การปฏิบัติต่อไข่อย่างถูกต้องและการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะสามารถรักษาคุณภาพของไข่ให้มีความเหมาะสมต่อการบริโภคได้นานถึง 30 วัน
 
คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพไข่แบบสมัครใจขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลา และ อี.โคไล บนเปลือกไข่และในฟองไข่ให้มีน้อยที่สุด รวมทั้งให้ไข่มีมาตรฐานคุณภาพโดยกำหนดให้มีค่าฮอฟยูนิตไม่  ต่ำกว่า 50 เพื่อให้ไข่มีความ เหมาะสมต่อการบริโภค
 
อย่างไรก็ดี ระหว่างที่ยังไม่มีการนำเอาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพไข่ดังกล่าวไปใช้ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ได้ฝากข้อคิดเรื่องการเลือกซื้อและจัดเก็บไข่ไก่ให้กับผู้บริโภคทุกคนว่า    “ควรเลือกซื้อไข่จากแหล่งที่ไว้ใจได้ สังเกตดูนวลไข่แวววาว ส่องดูช่องอากาศด้านป้านถ้าเห็นช่องอากาศเล็กแสดงว่าไข่สด ส่วนการเก็บรักษาให้เก็บในตู้เย็นช่องเก็บไข่ ที่สำคัญการเลือกซื้อไข่ไก่ควรดูกำลังการบริโภคของแต่ละครอบครัว ให้เลือกซื้อพอใช้ใน 1 อาทิตย์ ไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะจะทำให้ไข่ไม่สดและอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้”.

ศศิมา ดำรงสุกิจ
ทีมเดลินิวส์ 38
article@dailynews.co.th

ข่าวประจำวัน : 6 November 2006
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 2636

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω