หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
718209 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 51
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7148
ข่าวประจำวัน : ก.พ.ร.ทำวิจัยค้นหาคนคิดดีทำดีเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าววานนี้ (14 ม.ค.) ว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้จัดทำโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทำงานของข้าราชการ โดยมี นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะฯ

ผอ.สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กล่าวต่อว่า งานวิจัยดังกล่าว จะเป็นการค้นหาคนที่คิดดีทำดีในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจและนำความดี รวมทั้งประสบการณ์ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ไปขยายเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้เรียนรู้ โดยขณะนี้มีตัวอย่างที่กำลังศึกษาวิจัยประมาณ 18 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่จะนำมาเป็นต้นแบบ

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า การทำงานครั้งนี้ ไม่ใช่การวิจัยใส่หิ้ง แต่เป็นการนำของจริง เอาคนที่ทำดี ๆ อยู่แล้ว มาให้กำลังใจและเผยแพร่ บนสมมติฐานที่ว่า คนเราเกิดมาก็อยากทำความดีทั้งนั้น แต่อาจมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำดีอย่างที่อยากจะทำ เราก็เลยค้นหาตรงนั้นว่าอะไรเป็นอุปสรรค อะไรเป็นปัจจัย จะทำให้เกิดการทำความดีร่วมกันได้ งานวิจัยนี้จะมุ่งไปตรงนั้น โดยในเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม น่าจะมีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นได้

ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา ไทยรัฐ
อ่าน 191

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω