หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
542642 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 43
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7149
ข่าวประจำวัน : คอมพิวเตอร์แสลงผู้มีสายตาสั้น อาจทำให้ตากลาย เป็นต้อหินได้

นักวิทยาศาสตร์ชาวอาทิตย์อุทัย กล่าวเตือนว่า ผู้ที่เป็นโรคสายตาสั้นที่ต้องมานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมง ยิ่งเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินหนักขึ้น โรคต้อหินทำให้ประสาทตาเสียหาย ทำให้ตามืดมัวลงบางส่วนหรือสายตาเสื่อม จนถึงตาพิการได้

ดร.มาซายุกิ ตาเตมิชิ แห่งโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโตโฮของญี่ปุ่น กล่าวในรายงานผลการศึกษาในวารสารจักษุวิทยาของอังกฤษว่า นอก จากการสูบบุหรี่และโรคความดันโลหิตสูง เชื่อว่าการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป อาจ เป็นสาเหตุให้เป็นโรคสายตาสั้นได้ และบอกต่อไปว่ายิ่งเป็นพนัก งานที่เป็นคนสายตาสั้นที่มีประวัติว่า ต้องอยู่ กับคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน ยังจะต้องเสี่ยงกับความผิดปกติของคลองจักษุมากขึ้น และอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับโรคต้อหินได้

คณะนักวิจัยของ หมอมาซายุกิได้ศึกษากับพนักงานในญี่ปุ่นจำนวน 10,000 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานมากน้อยเท่าใด และเคยมีปัญหาของตาหรือไม่ ได้พบว่าในจำนวนนี้ที่มีปัญหาในเรื่องสายตาอยู่ 5% และจากการตรวจสายตาพวกเขา ได้พบว่ามีผู้จะเป็นโรคต้อหินอยู่มากประมาณ 1 ใน 3 ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ที่มีสายตาสั้นที่ใช้ คอมพิวเตอร์อย่างหนัก อาจทำให้เป็นโรคต้อหินได้ เนื่องจากประสาทของคนเหล่านี้ ไม่อาจตรากตรำกับคอมพิวเตอร์หนักเท่ากับผู้มีดวงตาปกติได้.

ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา ไทยรัฐ
อ่าน 168

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω