หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
552643 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 51
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7153
ข่าวประจำวัน : เตือนภาวะโลกร้อนส่งผล เชื้อ"อหิวาต์"ในไทยกลายพันธุ์


นักวิจัยธรรมชาติเผยข้อมูลในเวทีถกโรคอุบัติใหม่จากภาวะโลกร้อน พบเชื้อ "อหิวาตกโรค" มีแนวโน้มกลายพันธุ์ ด้วยปัจจัยที่น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ไวรัสผสมกับเชื้ออหิวาตกโรคในแหล่งน้ำธรรมชาติ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริติช เคาน์ซิล จัดอภิปรายเรื่อง "สังคม เศรษฐกิจไทย จะเป็นอย่างไร เมื่อภาวะโลกร้อน (อาจ) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย" โดยที่ประชุมได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่ยังขาดคนศึกษาโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังพบว่ายังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน จนทำให้ขาดการตั้งรับ และมีการให้ความรู้ชาวบ้านทุกภาคส่วน

ผศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ได้ริเริ่มทำวิจัยโครงการศึกษายีนก่อโรคและรูปแบบดีเอ็นเอของเชื้ออหิวาตกโรค (Vibrio cholerae O1, O139) ซึ่งเป็นสายพันธุ์อหิวาตกโรคที่ทำให้ก่อโรค ด้วยการศึกษาครอบคลุมบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง ในช่วงปี 2548 และจะสิ้นสุดโครงการในปี 2551 โดยต้องการหาคำตอบเรื่องการระบาดของเชื้ออุจจาระร่วงอย่างแรง ซึ่งเดิมจะเกิดในช่วงฤดูร้อน แต่ปัจจุบันพบการระบาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ผศ.ดร.กำพล กล่าวว่า สำหรับการศึกษาในช่วงปีที่ 1 เบื้องต้นพบสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจว่า ปกติถึงแม้เชื้ออหิวาตกโรคในแหล่งน้ำธรรมชาติจะไม่ใช่เชื้อที่ก่อโรคได้ แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าถ้าหากอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นเพียง 0.5 องศาเซลเซียส จากระดับน้ำปกติ อาจจะมีผลทำให้เชื้อไวรัส "ctxphage" สามารถติดเชื้อเข้าไปเชื้ออหิวาตกโรค และทำให้เชื้ออหิวาตกโรคสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรคกลายเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังขอเตือนว่าประชาชนไม่ต้องแตกตื่น เพียงแต่อาจต้องระวังในการใช้น้ำมากขึ้น

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 204

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω