หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
441542 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 46
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7154
ข่าวประจำวัน : เปิด"ศูนย์วิจัยคลินิก" เร่งทดสอบผลยา13ตำรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิด "ศูนย์วิจัยคลินิก" เตรียมวิจัยประสิทธิภาพยาเลียนแบบในคน 13 ตำรับ เชื่อมั่นศักยภาพรองรับการวิจัยทางคลินิกจากนานาชาติได้

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยทางคลินิก และบรรยายเรื่อง "ทิศทางและนโยบายการวิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ว่า แนวโน้มการทำวิจัยในประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานคล้ายกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ (NIH) ดังนั้น กรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการพัฒนาและวิจัยในห้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และต้องมีการต่อยอดผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการออกไปสู่การวิจัยทางคลินิก

น.พ.ไพจิตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเมื่อกรมได้ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการจะติดต่อกับหน่วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาลและแพทย์ เพื่อนำผลการวิจัยไปทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาวิจัยในมนุษย์ แต่เมื่อมีศูนย์วิจัยทางคลินิกก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการวิจัยในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางคลินิก ทำให้การวิจัยครบวงจรมากขึ้น โดยนอกจากจะเป็นการพัฒนาการวิจัยในประเทศแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ซึ่งปกติการผลิตยาสามัญหรือยาเลียนแบบ ทางบริษัทผู้ผลิตจะนำยาที่ผลิตได้ไปทดสอบที่ประเทศสิงคโปร์ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแพงมาก แต่ขณะนี้บริษัทยาของไทยติดต่อขอนำยาสามัญมาขอทดสอบกับทางศูนย์วิจัยทางคลินิกแล้ว 13 ตำรับ

"เป้าหมายที่สำคัญในการตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อตรวจวิเคราะห์ว่ายาที่ผลิตในไทยได้มาตรฐานเทียบเท่ากับยาที่ผลิตจากต่างประเทศหรือไม่ รวมทั้ง การทดสอบวัคซีน ชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่าใช้ได้ผลหรือไม่" น.พ.ไพจิตร์ กล่าว และว่า ศูนย์นี้จะเน้นไปที่การทดสอบอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งหลังจากที่ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลองในสัตว์ทดลอง แล้วจะต้องมีการทดลองในมนุษย์ด้วยว่าใช้ได้ผลหรือไม่

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 239

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω