หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 54
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7155
ข่าวประจำวัน : ขรก.พาณิชย์ต้านรื้อโครงสร้างภูมิภาคยื่นนายกฯสั่งทบทวนรวมศูนย์ ขู่ประท้วงเปิดประชาพิจารณ์ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ปลุกกระแสคัดค้าน ถูกเป็นหนูทดลองปรับโครงสร้างรวมศูนย์หน่วยงานในแต่ละจังหวัด ยื่นหนังสือ "สุรยุทธ์" ทบทวนนโยบาย ชี้ที่ผ่านมาปฏิรูประบบราชการล้มเหลว หวั่นกระทบการให้บริการภาคประชาชนและการให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่ หากเพิกเฉยเตรียมเดินหน้าประท้วงเรียกร้องเปิดประชาพิจารณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ข้าราชการและพนักงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ ประมาณ 2,000 คน กำลังเกิดกระแสความไม่พอใจและคัดค้านนโยบายการปรับโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จากที่มีการหน่วยงานเฉพาะขึ้นตรงกับกรมที่หน่วยงานนั้นสังกัด มาเป็นการรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันและขั้นตรงกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายในกลางปี 2550 โดยได้จัดทำหนังสือถึง พอ.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา โดยขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชะลอและทบทวนนโยบายการปรับโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค และเปิดให้ข้าราชการในภูมิภาคแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อดีและข้อเสียก่อนกำหนดเป็นนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทั้งนี้ ในเอกสารที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็นว่า นโยบายการปฏิรูประบบราชการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลว ทั้งระบบผู้ว่าซีอีโอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในประเด็นไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการบริหารจัดการ ทำให้งานชะงักงัน กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ที่เกิดงานซ้ำซ้อนและกฎหมายไม่ชัดเจน รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอำนาจแต่ไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการ งานที่ สคบ.ฝากกับจังหวัดก็ไม่มีผู้ใดสนใจทำ ซึ่งการที่ กพร.และ ก.พ.ใช้กระทรวงพาณิชย์เป็นต้นแบบในการบริหารงานแบบรวมศูนย์และบังคับให้กระทรวงอื่นๆ ปฏิบัติตามเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง

หนังสือดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ในหลักการหน่วยงานระดับกรมที่มีหน่วยงานในภูมิภาคก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของกรมโดยตรง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และ พ.ร.บ.ฉบับต่างๆ ที่จะให้คุณหรือโทษต่อข้าราชการได้โดยตรง และให้ประสิทธิภาพการบริการต่อประชาชนได้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์เลือกปฏิบัติจากการที่ยังคงสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศขึ้นตรงกับกรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงานนี้ถูกเปลี่ยนจากที่เคยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ขึ้นกับที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำประเทศ กับศูนย์พาณิชยกรรมในต่างประเทศ ขึ้นกับกรมส่งเสริมการส่งออก ต่อมาก็ยุบรวมเหลือสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและบริหารจัดการโดยกรมส่งเสริมการส่งออกแทนเพราะมีอำนาจหน้าที่โดยตรงกับการปฏิบัติจริง

ในปัจจุบันหน่วยงานภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 75 จังหวัด (สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) สำนักงานการค้าภายในจังหวัด 75 จังหวัด และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 23 จังหวัด (สังกัดกรมการค้าภายใน) สำนักงานประกันภัยจังหวัด 75 จังหวัด (สังกัดกรมการประกันภัย) ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก 5 ศูนย์ (สังกัดกรมส่งเสริมการส่งออก) สำนักงานการค้าต่างประเทศ 6 เขต (สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ) มีข้าราชการและพนักงานรวมประมาณ 2,000 คน

แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมข้าราชการภูมิภาคที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคมนี้ ข้าราชการในภูมิภาคจะมีการหยิบยกประเด็นการปรับโครงสร้างขึ้นมาหารือและจัดทำข้อเรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง หลังจากการยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งชะลอแผนการปฏิรูปกระทรวงพาณิชย์ หากรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ยังเพิกเฉยคงต้องมีการประท้วงเพื่อให้เปิดการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของข้าราชการก่อน และเห็นว่าโครงสร้างเดิมนั้นมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริงที่ประชาชนจะได้รับการบริการสูงสุดอยู่แล้ว

หน้า 17

ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 1100

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω