หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 120
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7162
ข่าวประจำวัน : สธ.หวั่นไข้หวัดนกระบาด สั่งสถานพยาบาล เพิ่มการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มี ไข้ และไอ ทุกราย

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศข้างเคียง เช่น จีน เวียดนามอินโดนีเซีย พบมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ขณะเดียวกัน มีนก อพยพจำนวนมาก หนีอากาศหนาว ย้ายถิ่นเข้าไทยหลายพื้นที่ ซึ่งอาจนำเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมาแพร่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก หากมีระบบการป้องกันที่ดีตั้งแต่เริ่มแรก จะทำให้สามารถควบคุมปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยมีไข้ ให้ซักประวัติการสัมผัสกับสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ดหรือ นก ทุกราย และขอความร่วมมือประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือญาติ ให้บอกหรือแจ้งประวัติอย่างละเอียด ตามความจริง ทั้งนี้เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ในรายที่สงสัยให้ใช้ชุดทดสอบเชื้อไวรัสเบื้องต้นภาคสนามทันที และให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดนกภายใน 48 ชั่วโมง ขณะเดียวกันการค้นพบผู้ป่วยได้รวดเร็วเท่าใด ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดในชุมชนได้

สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ จะมีความเสี่ยงในการเคลื่อนย้าย ค้าขายสัตว์ปีกจำนวนมาก อีกทั้งสภาพอากาศหนาว เป็นสัญญาณเตือนให้ตระหนักถึงเชื้อไข้หวัดนก จึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นที่สุด โดยให้กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ประสานงานกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลมาตรฐานในการเชือดไก่ ชำแหละไก่ รวมทั้งสัตว์ปีกอื่นๆ ให้ดำเนินการอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้ประชาชน

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ในปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือ ปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังจากทุกจังหวัด รวมสะสม 17 ราย โดยในวันที่ 11 มกราคม 2550 ได้รับรายงานรวม 2 ราย จาก 2 จังหวัด ดังนี้ นนทบุรีและปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย ทั้งนี้ในปี 2550 ยังยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกในคนเพิ่มแต่อย่างใด โดยในปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก 3 ราย และเสียชีวิตทั้ง 3 ราย

ข่าวประจำวัน : 15 January 2007
แหล่งที่มา ฐานเศรษฐกิจ
อ่าน 198

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω