หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
653753 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 47
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7168
ข่าวประจำวัน : จับตา...การส่งออกของไทย 50 (1) ขยายตัวแบบชะลอลงจากปีที่ผ่านมา


ถือเป็นงานหนักพอสมควรสำหรับภาคส่งออกของไทย หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายฟันธงว่าตัวเลขส่งออกปีนี้คงไม่สามารถขยายตัวได้ในอัตราที่สูงเหมือนเช่นปี 2549 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งออก
 
ในปีนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำหนดนโยบายเรื่องการส่งออกได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้มีมูลค่า 145,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปี 2549 ที่คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 17%
 
การกำหนดเป้าหมายส่งออกที่ลดลงนั้น เนื่องจากทางกระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า การส่งออกของไทยในปีนี้ จะปรับตัวลดลงในทุก ๆ ตลาดส่งออก โดยการส่งออกสินค้าไปยังตลาดหลักคาดว่าจะขยายตัวได้ 7.4% จากปี 2549 ที่ขยายตัวถึง 10.7%
 
ส่วนตลาดรองคาดว่าจะขยายตัวได้ 16.5% หลังจากปี 2549 ขยายตัวได้ถึง 18.3% สำหรับตลาดใหม่ที่ถือเป็นตลาดที่มีอนาคตของไทย ก็คาดว่าจะขยายตัวลดเหลือ 21% จากปี 2549 ที่ขยายตัวได้ถึง 28.2%
 
ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องปรับลดเป้าหมายการเติบโตภาคส่งออกในทุก ๆ ตลาดลงนั้น เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2550 จะชะลอตัวลง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ ๆ ของโลกเติบโตลดลง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณ 2.7% จากปีที่แล้วที่ขยายตัว 3.3%
 
เศรษฐกิจยุโรปที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.9% จากที่เติบโต 2.6% ในปีที่ผ่านมา ส่วนญี่ปุ่นที่คาดว่าจะเติบโต 2.6% จาก 2.8% ในปีที่ผ่านมา และจีนที่คาดว่าจะเติบโต 9.6% จากปี 2549 ที่เติบโตถึง 10.4%
 
การที่เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยขยายตัวลดลงนั้น ย่อมส่งผลถึงกำลังซื้อและคำสั่งซื้อที่จะปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจด้วย
 
อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ต่าง ๆ จะไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกมากนัก แต่ทางภาครัฐก็ยังมั่นใจว่าตัวเลขส่งออกในปีนี้จะยังขยายตัวในระดับดีแม้จะเป็นการขยายตัวแบบถดถอยลงก็ตามเมื่อเทียบกับปี 2549
 
โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรคาดว่าจะขยายตัว 8.3% แบ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ คือ ข้าว คาดว่าจะส่งออกได้จำนวน 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา คาดว่าจะส่งออกได้ปริมาณ 3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,286 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมันสำปะหลัง คาดว่าจะส่งออกได้
6.6 ล้านตัน มูลค่า 1,009 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  
ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัว 13.5% แบ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะขยายตัว 15% อัญมณีและเครื่องประดับ ขยายตัว 20% ยานยนต์และอุปกรณ์ คาดว่าจะขยายตัว 30% เครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะขยายตัว 5% ฯลฯ
 
ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์ว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยในปี 2550 จะมีมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถือเป็นอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง เนื่องจากในปีที่แล้วการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีฐานอัตราการเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 16.9%
 
และเมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม คาดว่าการส่งออกจะมีมูลค่าประมาณ 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกสดใส อาทิ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของข้าว การแข่งขันในตลาดโลกจะลดความรุนแรงลงในปีนี้ เนื่องจากเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้ระงับการส่งออกข้าว เพราะราคาข้าวในประเทศได้พุ่งสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากผลผลิตที่ได้ลดลง โดยมีสาเหตุจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมทั้งการประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
 
สำหรับในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร คาดว่าจะ มีมูลค่าส่งออกประมาณ 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่คาดว่าจะ     มีมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสูงคือ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปผักกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ฯลฯ
 
ทั้งนี้แม้สถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้จะดูแนวโน้มแล้วไม่สดใสเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา แต่จากประมาณการอัตราการเติบโตที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ว่าจะยังคงขยายตัวเป็นเลขสองหลัก ก็ถือว่าเป็นการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร !??!
 
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ยังคงนิ่งนอนใจไม่ได้ !?!
 
เนื่องจากการส่งออกของไทยยังคงต้องประสบกับหลาย ๆ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่ออัตราการเติบโตได้ !!!

จิราวัฒน์ จารุพันธ์
ทีม เดลินิวส์ 38
y_38@dailynews.co.th

ข่าวประจำวัน : 16 January 2007
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 357

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω