หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 49
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7178
ข่าวประจำวัน : สธ.ตั้ง"วอร์รูม" รับมือไข้หวัดนก


นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเชิงรุก เอกซเรย์หาเชื้อไข้หวัดนกทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 มกราคม- กุมภาพันธ์ 2550 โดยผลการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก จากห้องปฏิบัติการยืนยันว่า ได้พบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในเป็ดจำนวน 2 ตัวอย่าง ที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา จากจำนวนเป็ดทั้งสิ้น 2,100 ตัว ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้สั่งทำลายทิ้งทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ได้ออกประกาศ เป็นเขตเฝ้าระวัง ควบคุม 21 วัน ตามเงื่อนไขขององค์การโรคระบาดสัตว์ หรือ โอไออี และเก็บตัวอย่างสัตว์ปีก ในพื้นที่ 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดเหตุ ในขณะที่จะแจ้งโอไออี และประเทศผู้นำเข้ารับทราบเรื่องดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง

ด้านนายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมากว่า 4 เดือนก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการรับมือหากมีการระบาด จึงได้สั่งการให้ตั้งวอร์รูม (War room) หรือศูนย์รับมือโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2590-3333 และให้ทุกจังหวัดรายงานผู้ต้องสงสัย หรือผู้ป่วยให้กระทรวงสาธารณสุขทราบทุกวัน

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกจังหวัด เฝ้าระวังโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดนก 3 โรค ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และไข้เลือดออก โดยที่สำคัญ คือ ให้อาสาสมัครชุมชนติดตามสัตว์ปีกป่วยตายในหมู่บ้าน หากพบเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ให้รีบพาไปพบแพทย์ และรายงานให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทราบทันที.

ข่าวประจำวัน : 16 January 2007
แหล่งที่มา โพสต์ทูเดย์
อ่าน 177

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω