หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320421 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 45
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7184
ข่าวประจำวัน : 'มงคล'ดันอุ้มหมอ-พยาบาล เลิกไล่เบี้ยเอาผิดบุคลากรแพทย์

นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ในฐานะประธานคณะกรรมการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประธานบอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ (16 ม.ค.)   สปสช.ได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ยกเลิกมาตรา 42 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อไม่มีการไล่เบี้ยเอาผิดจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ก่อความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เพื่อให้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มีความสบายใจว่าจะไม่ถูกไล่เบี้ยให้รับผิดชอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดความเสียหายจากการรับบริการ สามารถร้องขอการชดเชยได้ตามมาตรา 41 อยู่แล้ว

 

ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวต่อว่า  2. จะเสนอเพิ่มปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากกระทรวงนี้เกิดหลัง สปสช. และ 3. เสนอยกเลิกมาตรา 11 กรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงานให้ลูกจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองแล้วไปเบิกค่ารักษาจากกองทุนทดแทนของสำนักงานประกันสังคม จากเดิมทาง สปสช.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ จากนั้นจึงไปเรียกเก็บจากกองทุนทดแทน

ข่าวประจำวัน : 16 January 2007
แหล่งที่มา ไทยรัฐ
อ่าน 268

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω