หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
719319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 61
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7188
ข่าวประจำวัน : "TCELS"ผนึกพันธมิตร ตั้งธนาคารจัดเก็บ"ดีเอ็นเอ""TCELS" เตรียมผลักดันภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ผนึกเครือข่ายพันธมิตรหนุนตั้ง "ธนาคารเก็บดีเอ็นเอ" (BIO BANK) รองรับผู้ป่วยในประเทศ

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) กล่าวว่า จากความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่สามารถระบุรูปแบบพันธุกรรมที่เหมือนกันของคนไทยได้ ภายใต้โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ รวมทั้งสามารถจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเครียดจากเหตุการณ์สึนามิ (PTSD) ได้เป็นจำนวนมากที่สุดในโลก ภายใต้โครงการ "TSUNAMI PTSD GENOMICS CENTER" ทำให้เกิดความคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยควรจะมีธนาคารเก็บดีเอ็นเอเป็นของตัวเอง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ เอดส์ เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง PTSD ฯลฯ ซึ่งเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ในขณะที่ประเทศไทยสามารถจัดเก็บดีเอ็นเอในกลุ่มโรคดังกล่าวได้แล้ว

"ขณะนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชนบางแห่ง ได้เริ่มจัดเก็บดีเอ็นเอในกลุ่มโรคต่างๆ กันบ้างแล้ว แต่มีลักษณะต่างคนต่างทำไม่รวมศูนย์ จึงคิดว่าจะดีกว่าหรือไม่ หากเชื่อมโยงหน่วยงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อจัดตั้งธนาคารเก็บดีเอ็นเอ รวบรวมดีเอ็นเอเข้าด้วยกันเป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นพ.ธงชัย กล่าว

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 226

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω