หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 70
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7192
ข่าวประจำวัน : สถาบันมะเร็งฯ เผยระยองสถิติป่วยมะเร็งสูง


วันที่ 16 มกราคม ดร.เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล ที่ปรึกษาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสถิติการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคิเมีย) ใน จ.ระยอง ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการปล่อยสารพิษของโรงงานปิโตรเลียมเคมีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุดว่า สารปิโตรเคมีไม่ใช่สาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เกิดมะเร็ง เพราะบริเวณดังกล่าวยังมีสารพิษอีกหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น สารเบนซิน และขณะนี้สถาบันมะเร็งได้ทำการตรวจเช็คและเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนใน จ.ระยอง สถาบันมะเร็ง จ.ชลบุรี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติไว้เพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ดร.เพชรรินทร์ กล่าวถึงการศึกษาการระบาดของโรคมะเร็งในพื้นที่ จ.ระยอง ว่า จากการศึกษาค่อนข้างพบสัดส่วนที่น่าสนใจหลายประเด็น เนื่องจากพบว่าในจำนวนประชากร 513,408 คน ของ จ.ระยอง โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง มีสถิติมะเร็ง เพศชาย 166.8 ต่อแสนประชากร เพศหญิง 122.6 ต่อแสนประชากร และเมื่อแยกเป็นรายประเภทพบว่า มะเร็งปอดมากสุด เฉลี่ยเพศชาย 33.5 ต่อแสนประชากร เพศหญิง 10.8 ต่อแสนประชากร รองลงมามะเร็งตับ เพศชาย 7.3 ต่อแสนประชากร เพศหญิง 24 ต่อแสนประชากร มะเร็งหลอดอาหาร เพศชาย 2.8 ต่อแสนประชากร เพศหญิง 19.2 ต่อแสนประชากร มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพศชาย 5.1 ต่อแสนประชากร และเพศหญิง 7.4 ต่อแสนประชากร นอกจากนี้ยังมีมะเร็งปากมดลูก แต่จะสัมพันธ์กับกรณีสถิติโรคเอดส์ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การทำการศึกษาครั้งนี้ยังได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อดูแนวโน้มการระบาดของโรคมะเร็งหลังจากปี 2544-2549 และมีตัวเลขผู้เจ็บป่วยรายใหม่ จะสามารถสรุปข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดภายใน 2 เดือนนี้

"ยอมรับว่าปัจจัยการเกิดมะเร็งอาจมีหลายสาเหตุ ทั้งจากอาหาร พันธุกรรม พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ แต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และมลพิษทางอากาศ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเขต อ.เมืองระยอง ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมมาบตาพุดกว่า 20 ปี ดังนั้น สัปดาห์หน้ากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหารือในประเด็นนี้" ดร.เพชรรินทร์กล่าว

หน้า 10


ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 662

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω