หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
330421 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 61
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7199
ข่าวประจำวัน : Handbags a health hazard, women warned

Tue Jan 16, 2007 6:50pm ET19

By Martin Roberts

TORONTO, Jan 16 (Reuters Life!) - With big handbags becoming a key fashion accessory for working women, health experts are warning they can also become a key health concern.

Bags for women have become bigger and heavier as designers combine briefcases with handbags and straps have become longer but the extra leverage has many patients complaining of neck, shoulder and back problems.

"I see so many women with neck pains and headaches and what I usually do is look for their purse and pick it up," said Jane Sadler, a family practice physician on the medical staff at Baylor Medical Center in Garland, Texas.

"We take it over to the scale and weigh it and usually they're anywhere from 7 to 10 pounds (3.1-4.5 kgs)...We're really going to see women with more and more problems later on if we continue the big purse craze."

William Case, a physical therapist in private practice in Houston, Texas, said an aggravated neck or shoulder can lead to upper back problems, meaning pain may then be felt while working at a computer or playing sports.

He urged designers "to place a cute, educational caution tag on all bags to inform of potential neck and shoulder dangers."

Above all, he recommended correct posture while carrying bulky purses, keeping the head and shoulders aligned upright. Patients should also frequently change the size and weight of purses carried.

"The extra-large purses are quite phenomenal. They look beautiful when the women wear them, but I don't know how aware they are of the potential problems," Case said.

"Massage, anti-inflammatories and rest are good to help alleviate the symptoms temporarily however the only real cure is patient education," case added in a written message to the American Physical Therapy Association.

Case said children were recommended to carry no more than 10-15 percent of their body weight in backpacks, which are effective at spreading loads carried, but fashion consultants say they just aren't cool any more.

"The trend is either very large or very small. People go to the gym, they have an extra pair of shoes, they have their make-up, so there's more stuff to carry around," said Ellen Campuzano, president of the Committee for Color and Trend, a fashion forecasting service.

"The backpack is really for a very casual customer, for a student with books, that is not a fashion customer."

Professor Alan Hedge, an ergonomics specialist at Cornell University in New York state, said similar health problems arose when laptops were first introduced.

Traditionally women adopted better postures for carrying loads, such as baskets on heads or strapping a papoose across the back, but placing objects on one shoulder was one of the least efficient ways of carrying a load.

"This causes a great imbalance. You only have to see people carrying bags in shopping centers, looking hunched up like Quasimodo," he said.

"If it (a big bag) is a fashion accessory, then occasional and symbolic use is fine. If not, then keep it light."

ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา Reuters
อ่าน 204

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω