หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 30
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7205
ข่าวประจำวัน : "แพทยสภา"ซุ่มเงียบทำข้อบังคับหมอปฏิเสธคนไข้ได้แม้เสียอวัยวะ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 17 มกราคม 2550 07:36 น.
       แพทยสภาซุ่มเงียบทำ "ข้อบังคับแพทยสภา" ให้หมอปฏิเสธคนไข้ได้ ถ้าไม่ฉุกเฉินและ ไม่มีผลต่อชีวิต แม้เสียอวัยวะหมอก็ปฏิเสธได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.49 จี้ กก.แพทยสภาโดยตำแหน่ง ทั้งปลัดสธ. อธิบดีกรมอนามัย-กรมการแพทย์ ทำอะไรอยู่ หรือเห็นด้วยกับแพทยสภา ทำไมไม่เอาข้อมูลมาเปิดเผย ด้านนักกฎหมายยัน ข้อบังคับไม่ใช่กฎหมาย ร้อง สคบ. หรือขอให้แพทยสภาทบทวนได้

       แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ข้อบังคับแพทยสภาฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมามาตรา 28 ที่ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะอันตราย จากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับคำขอร้องได้ โดยเพิ่มเติมจากฉบับเดิมอีกว่า เว้นแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจำเป็นต้องเร่งด่วน และเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสม เท่ากับว่าข้อบังคับฉบับใหม่นี้ ถือว่าเป็นการลดมาตรฐานและลดบทบาทมากกว่ากฎหมายอาญา เพราะในกฎหมายอาญา เรื่องลหุโทษ บุคคลมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคน แทนที่ข้อบังคับแพทยสภานี้ที่ต้องควบคุมเรื่องจริยธรรมและต้องละเอียดอ่อนกว่ากฎหมายอาญา แต่กลับตรงกันข้าม
       
       แหล่งข่าวฯ กล่าวว่า โดยปกติหากอยู่ในอันตรายแพทย์ไม่สามารถปฏิเสธคนไข้ได้ แต่ข้อบังคับนี้แก้ไขแล้วเท่ากับว่า แม้คนไข้อยู่ในภาวะอันตรายจากการเจ็บป่วย แต่ไม่เร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต อาจพิการหรือเสียอวัยวะเท่านั้น แพทย์ก็สามารถปฏิเสธคนไข้ได้ แปลว่าต่อไปนี้ประชาชนไม่สามารถพึ่งแพทยสภาได้ ข้อบังคับนี้สธ.ก็ไม่ทราบ เนื่องจากไม่มีใครสนใจ”แหล่งข่าวคนเดิม กล่าว
       
       “ สิ่งที่ต้องไปทวงถามกับบุคคลที่ต้องเข้าไปพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ทำอะไรกันอยู่ ซึ่งเป็นกรรมการของแพทยสภาโดยตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ ปลัดสธ.อธิบดีกรมการแพทย์ และอธิบดีกรมอนามัย หากเคยทราบมาก่อนว่ามีข้อบังคับฯเช่นนี้ออกมา เห็นด้วยกับกรรมการแพทยสภาคนอื่นหรืออย่างไร หรือว่าแพ้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งควรนำเรื่องนี้เปิดเผยสู่สาธารณะ ให้สาธารณชนได้รับทราบและช่วยกันแก้ไข ทางออกคือการให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในแพทยสภา”แหล่งข่าวฯ กล่าว
       
       นายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ข้อบังคับฉบับดังกล่าวจะทำให้แพทย์มีน้ำใจสำหรับผู้ป่วยที่ใกล้จะตายหรือไม่รู้สึกตัวแล้วเท่านั้น ส่วนคนป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถถูกปฏิเสธจากแพทย์ได้ และเท่ากับว่าข้อบังคับฉบับนี้ไม่เอื้อต่อการบริการทางการแพทย์ที่ภาครัฐต้องการให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้า ส่วนกรณีที่แพทย์ไม่ชำนาญในด้านที่ผู้ป่วยไม่ขอร้องให้รักษาและแพทย์มีสิทธิในการปฏิเสธผู้ป่วยนั้นเป็นอีกเรื่อง ซึ่งประชาชนเข้าใจดีว่า แพทย์ต้องปฏิเสธอยู่แล้ว
       
       “ข้อบังคับของแพทยสภาไม่ใช่กฎหมาย เป็นเพียงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ ที่บังคับแพทย์ด้วยกันเอง กรณีที่เป็นการไม่คุ้มครองผู้บริโภคนั้น สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบังคับฉบับใหม่นี้ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ หรือควรส่งเรื่องให้แพทยสภาทบทวนข้อบังคับฉบับดังกล่าว เพราะถ้าผู้ป่วยไม่เร่งด่วน ไม่ฉุกเฉิน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และแพทย์สามารถปฏิเสธคนไข้ได้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมแล้วหรือ”นายเจษฎ์ กล่าว

ข่าวประจำวัน : 17 January 2007
แหล่งที่มา ผู้จัดการ
อ่าน 229

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω