หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 78
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7308
ข่าวประจำวัน : คพ.ตั้งอนุกก.ติดตามมลพิษมาบตาพุด ต่อลมหายใจก่อนประกาศเขตควบคุมปัญหามลพิษรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวบ้าน 25 ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการ (บอร์ด) สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มี นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน มีมติไม่ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้ประสานงานกลุ่มรณรงค์มลพิษอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในการทำงานรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษภายในพื้นที่มาบตาพุดตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นขององค์กรเอกชน (NGO) หรือ ภาครัฐ อาทิ กรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังเป็นการทำงานด้านนโยบายเพื่อหวังผลในระยะยาว เช่น ผลักดันให้เกิดกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือเอชไอเอ (HIA) ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการผลักดันให้มีค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยในอากาศ ที่ คพ.กำลังดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้ จ.สมุทรปราการ เคยประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว แต่ยังแก้ปัญหามลพิษไม่ได้ น.ส.เพ็ญโฉมกล่าวว่า การประกาศเขตควบคุมมลพิษจะทำให้ชุมชนตื่นตัว ทั้งนี้ หลังประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้วต้องเน้นเรื่องการจัดการอากาศเสีย น้ำเสีย ควบคุมการปล่อยมวลสารออกจากโรงงาน ฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน จัดระบบสาธารณูปโภค ให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพของผู้ที่เจ็บป่วยกันเอง แม้ไม่มีหน่วยงานใดกล้ายืนยันว่า ชาวบ้านเจ็บป่วยเพราะมลพิษจากนิคมฯ แต่มีหลายหน่วยงานเชื่อ

ด้าน ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดี คพ. กล่าวว่า จากการที่บอร์ดสิ่งแวดล้อม มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อติดตามประเมินผลกระทบจากมลพิษนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับพิจารณาประกอบการประกาศเขตควบคุมมลพิษนั้น ในส่วนของอนุกรรมการชุดแรกที่มี ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย เป็นประธาน ขณะนี้ได้รายชื่อและหน่วยงานแล้ว อาทิ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ผู้แทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ผู้แทนจังหวัด และผู้แทนชาวบ้านมาบตาพุด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น โดยสำนักงานและแผนนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะเลขานุการบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะส่งรายชื่ออนุกรรมการให้ประธานบอร์ดสิ่งแวดล้อมอนุมัติภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าในวันที่ 30 มกราคมนี้ จะประชุมคณะอนุกรรมการนัดแรก เบื้องต้นจะมีการทบทวนสถานการณ์ทั้งหมด เช่น มลพิษทางอากาศ สุขภาพ และเตรียมแผนงานที่จะเข้าไปดำเนินการตามมติบอร์ดสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นอกจากจะติดตามภาพรวมของโรงงานในเขต จ.ระยอง แล้ว จะติดตามการเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี ด้วยว่าจะก่อมลพิษหรือไม่

อธิบดี คพ.กล่าวอีกว่า ระหว่างรอการศึกษาของคณะอนุกรรมการ 2 ชุด มีแผนดำเนินการลดและควบคุมมลพิษที่เข้มงวด ซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะเข้มงวดเท่ากับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เพราะถ้าในระยะ 1 ปี หากอุตสาหกรรมยังไม่สามารถลดมลพิษได้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็จะใช้มาตรการประกาศเขตควบคุมมลพิษทันที และเรื่องนี้มีมติเขียนไว้ชัดเจน

วันเดียวกัน กรีนพีซออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับบริษัทที่สร้างมลพิษมากกว่าสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

และทางเดียวที่จะลดมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมได้ รัฐจะต้องส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช้อย่างจริงจัง

หน้า 10


ข่าวประจำวัน : 24 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 187

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω