หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
542642 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 81
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7309
ข่าวประจำวัน : เร่งร่าง พ.ร.บ.กองทุนชดเชยทางการแพทย์ เยียวยาปัญหา"ฟ้องหมอ"

โดย สุพรรณี สมนึกในห้วงเวลานี้ หากจะถามว่าปัญหาที่สำคัญของระบบสาธารณสุขไทย นอกจากปัญหาขาดแคลนแพทย์ ขาดแคลนงบประมาณ แล้วปัญหาหลักที่สร้างความหวาดหวั่นให้บุคลากรทางการแพทย์ จนอาจสั่นคลอนระบบสาธารณสุขไทยจากความไว้เนื้อเชื่อใจ "ยาขอ หมอวาน" มาสู่ระบบการฟ้องร้องที่เข้มข้น จนอาจต้องทำประกันการฟ้องร้องเหมือนในสหรัฐ

ในขณะที่แพทย์รู้สึกว่า "เมื่อลงมือรักษา ขาข้างหนึ่งก็เข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้ว" แถมยังมีข้อมูลที่น่าตกใจ คือปัจจุบันมีแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องทางอาญาอยู่ระหว่างการสอบสวนประมาณเดือนละ 2-3 ราย หรือประมาณ 60 รายต่อปี ซึ่งเมื่อคิดจากจำนวนแพทย์ทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 30,000 คน แล้วเฉลี่ยแพทย์ 1 ใน 500 คน จะเสี่ยงต่อการถูกฟ้องทางอาญา

หลายหน่วยงาน เช่น แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ต่างพยายามในการแก้ไขปัญหาฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ป่วย แต่ดูเหมือนว่ายิ่งหาทางแก้ไข ยิ่งทำให้ช่องว่างความเข้าใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ "แพทยสภา" ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ ได้ออก ประกาศแพทยสภาที่ 46/2549 เรื่อง "ข้อเท็จจริงทางการแพทย์" ที่ถูกฝ่ายผู้สนับสนุนเรื่องสิทธิผู้ป่วยเรียกขานว่า "ประกาศสิทธิแพทย์" ออกมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

แนวคิด "การตั้งกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นจากการประกอบอาชีพเวชกรรม" ทั้งฝ่ายเครือข่ายผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะผลักดันให้มีขึ้น มานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

จนเมื่อ นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ตั้ง "คณะทำงานร่าง พ.ร.บ.กองทุนชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์" โดยมี นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธาน โดยแนวคิดหลักนั้นจะร่างกฎหมายนี้ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงประชาชนคนที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมี สปสช.เท่านั้นที่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

"ร่างกฎหมายนี้ถือว่าเป็นส่วนขยายของ มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นเพียงการช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ร่างกฎหมายนี้จะยังเน้นหลักการไม่พิสูจน์ถูก-ผิด และเมื่อผู้เสียหายได้รับการชดเชยที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย" นพ.พงษ์พิสุทธิ์ระบุ

นพ.พงษ์พิสุทธิ์กล่าวว่า สำหรับค่าชดเชยความเสียหายนั้น จากเดิม สปสช.กำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ไว้ที่ไม่เกิน 2 แสนบาท แต่ในร่างกฎหมายนี้ค่าชดเชยความเสียหายจะมากกว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เนื่องจากเชื่อว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะมีความทุกข์ที่เงินเพียง 2 แสนบาท อาจจะเยียวยาไม่ได้ ดังนั้นเงินชดเชยจะต้องช่วยให้ผู้ป่วย หรือญาติที่เกี่ยวข้องสามารถประทังชีวิตต่อไปได้ แต่ต้องมีการพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ ไม่ใช่หมอเถื่อน และจะพยายามทำให้สามารถจ่ายค่าชดเชยได้อย่างรวดเร็วที่สุด

นอกจากคณะทำงานร่างกฎหมายนี้แล้ว แพทยสภา และกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ยังได้ช่วยกันร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นอีกร่าง โดยจะมีการนำร่างกฎหมายทั้งสองร่างมาพิจารณา และปรับเข้าหากันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

"ที่สำคัญคือต้องรื้อความเชื่อในสังคมไทย ที่ว่าเมื่อมีการช่วยค่าชดเชยความเสียหาย ก็จะตีตราว่าว่าจะต้องมีคนถูก-ผิด ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับความรู้สึกของแพทย์ เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผิดแบบนี้จะต้องมีการรณรงค์ให้สังคมคิดว่าไม่ต้องมีใครผิดก็จ่ายเงินชดเชยให้ได้" นพ.พงษ์พิสุทธิ์กล่าวถึงทางออกในการแก้ไขปัญหา

ในขณะที่ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยะกุล กรรมการแพทยสภา ระบุถึงหลักในการร่างกฎหมายนี้ของแพทยสภา และกองประกอบโรคศิลปะนั้น จะเน้นการจ่ายค่าชดเชยโดยไม่มีการพิสูจน์ถูก-ผิด การพิจารณาค่าชดเชยจะต้องทำอย่างรวดเร็ว แต่ต้องไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญาของผู้เสียหาย พร้อมจำกัดเพดานค่าชดเชยความเสียหายที่บางคนเรียกร้อง 10 ล้าน 50 ล้าน หรือ 100 ล้านบาท คุณค่าของทุกคนจะต้องเท่ากัน ไม่ใช่คนรวยมีคุณค่าชีวิตมากกว่า แต่จะมีเพดานเท่าไหร่ ที่มาของกองทุนจะมาจากไหน ยังไม่ได้หารือถึงเรื่องนี้

ถึงแม้วันนี้ ร่างกฎหมาย เพื่อตั้ง "กองทุนชดเชยผู้เสียหายจากบริการทางการแพทย์" จะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจน ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ได้แต่หวังว่าหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และระบบสาธารณสุขของไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

หน้า 10


ข่าวประจำวัน : 24 January 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 234

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω