หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320420 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 69
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7310
ข่าวประจำวัน : ควันบุหรี่ในสถานบันเทิง แพร่"ฝุ่นพิษ"ก่อโรคมะเร็งปอด
เผยผลวิจัยชี้ระดับฝุ่นขนาดเล็กจาก "ควันบุหรี่มือสอง" ในแหล่งบันเทิง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่คุกคามสุขภาพของนักเที่ยวกลางคืนและผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิง

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลวิจัยจากโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและมาเลเซีย ในปี 2549 โดยมีการเก็บตัวอย่างอากาศจากสถานบันเทิง 67 แห่งในประเทศไทย และ 83 แห่ง ในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่าค่าที่วัดได้ของฝุ่นขนาดเล็กในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 661 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่วัดได้จากสถานบันเทิงในมาเลเซีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 537 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนสถานที่ปลอดบุหรี่อื่นๆ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นขนาดเล็กที่วัดได้ในประเทศไทยคือ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในมาเลเซีย วัดได้ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าที่วัดได้ในสถานบันเทิงทั้งหมดนั้น เกินค่าเฉลี่ยมาตรฐาน

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าคณะนักวิจัย กล่าวว่า ระดับฝุ่นพิษจากควันบุหรี่ที่วัดได้จากสถานบันเทิงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพของผู้ที่เข้าไปใช้บริการ และผู้ที่ปฏิบัติงานในนั้นที่ต้องสูดดมรับเอา ฝุ่นจากควันบุหรี่เป็นเวลานานต่อเนื่องทุกวัน และโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการของโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจอยู่แล้วจะมีอาการแย่ลง ดังนั้นรัฐจึงควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะปกป้องสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

ทั้งนี้ องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (ยูเอสอีพีเอ) ได้กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยเป็นค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ยตลอดปี คือ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง คือ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

สำหรับฝุ่นขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 2.5 ไมครอนหรือเล็กกว่า เป็นฝุ่นที่เกิดจากควันบุหรี่ และใช้เป็นดัชนีชี้วัดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยฝุ่นขนาดเล็กนี้สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจลงไปถึงถุงลมปอดได้โดยง่าย นั่นหมายความว่า วัยรุ่น นักเที่ยวกลางคืนในสถานบันเทิงทั้งหลายได้สูดดมควันบุหรี่ที่อยู่ในระดับอันตรายมาก อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในนั้น ได้แก่ พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ นักเต้น นักดนตรี ฯลฯ ต้องสัมผัสสูดดมฝุ่นพิษในควันบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคืนละหลายชั่วโมง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอด

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 24 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 234

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω