หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
097197 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 57
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7328
ข่าวประจำวัน : ผลวิจัยโจ๋แฉ5ขวบหัดกินเหล้า

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมเรื่อง ยุทธศาสตร์ลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์ว่า ผลการศึกษาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พบว่ากระบวนการเคลื่อนตัวของยาเสพติด จะเริ่มต้นจากเยาวชนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นจะขยับเข้าไปเสพยาเสพติดในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ร้ายแรง เช่น กัญชา ยาบ้า และเฮโรอีน ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของปัญหาเหล้า บุหรี่ เพราะมีปัญหายาเสพติดอื่นที่หนักกว่า ทำให้เหล้าและบุหรี่กลายมาเป็นค่านิยมในวิถีชีวิต รัฐบาลจึงจำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อลดพฤติกรรมดังกล่าว โดยให้เริ่มจากตนเอง ด้วยการแนะนำให้บุตรหลานเห็นพิษภัยของบุหรี่ และสุรา จากนั้นขยายไปสู่เยาวชนอื่นในสังคม

"ค่านิยมในการดื่มเหล้าแพร่หลายไปทุกส่วนในสังคม แม้แต่ในมหาวิทยาลัยก็มีการจัดแข่งขัน ด้วยการส่งตัวแทนนักศึกษาไปแข่งกันดื่มเหล้า ใครดื่มได้มากสุดเป็นผู้ชนะ เป็นเพราะมีการปลูกฝังผิดๆ ทำให้เยาวชนคิดว่า เป็นลูกผู้ชายต้องดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หลังจากนี้จึงต้องช่วยกันคิดวิธีการ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุราของสังคมไทย" นายจรัญ กล่าว

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับผลการวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 1,298 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 159 ราย เพศชาย 1,139 ราย พบว่าสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมากที่สุด โดยปัจจัยที่กระตุ้นให้ดื่มแอลกอฮอล์คือเพื่อน จากการดื่มสุราในงานเลี้ยงและงานรื่นเริง ทั้งนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประชาชนนิยมดื่ม 3 อันดับแรก คือ เบียร์ร้อยละ 56.2 วิสกี้ ร้อยละ 22.6 เหล้าขา/ยาดอง ร้อยละ 17.2 โดยเด็กที่ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก มีอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 5 ขวบ ขณะที่เด็กอายุ 15 ปี เป็นกลุ่มเยาวชนที่ดื่มสุราครั้งแรกมากที่สุด โดยสาเหตุที่ทำให้ทดลองดื่มในครั้งแรก คืออยากลองร้อยละ 84.5 ดื่มตามเพื่อนร้อยละ 77.5 ดื่มเพราะเบื่อและเหงา ร้อยละ 42.8 ดื่มคลายเครียด ร้อยละ 41.6

นายจรัญ กล่าวอีกว่า ผลการสำรวจยังพบด้วยว่า ร้านโชห่วยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดที่เด็กและเยาวชนจะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต เด็กและเยาวชนจะเข้าไปซื้อและดื่มแอลกอฮอล์ได้ยากกว่า ดังนั้น ร้านโชห่วยและร้านในตลาด จึงเป็นสถานที่ที่ต้องจับตามอง เพราะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า เยาวชนที่ดื่มสุราร้อยละ 34.8 จะกระทำความผิดในระหว่างที่ดื่มสุรา มีทั้งก่อคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ พกพาอาวุธและวัตถุระเบิด และกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ผลการศึกษาโดยภาพรวม ระบุว่า สาเหตุการกระทำความผิดอาญาของเยาวชนที่ดื่มสุรา เกิดจากการขาดการไตร่ตรองที่ดี หุนหันพลันแล่น และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนไม่ดี จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจต่อภัยของการดื่มแอลกอฮอล์

ข่าวประจำวัน : 25 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 205

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω