หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 90
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7332
ข่าวประจำวัน : เตรียมล่ารายชื่อเดินหน้ากระทุ้งรัฐ ขอวิจัยพืช ‘จีเอ็มโอ’

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในปี 2550 สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้รัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชเทคโนโลยีชีวภาพในภาคสนาม หรือมีการทดลองได้ในระดับไร่นา โดยขณะนี้สมาคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสมาคมการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงนามร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมรวมถึงอนุญาตให้มีการทดสอบพืชเทคโนโลยีชีวภาพภาคสนามได้ เพื่อให้งานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมของไทยซึ่งต้องหยุดชะงักมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถดำเนินการต่อไปและมีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้
 
“สิ่งที่ สทส. ต้องการมากที่สุด คือ  นโยบายพืชจีเอ็มโอที่ชัดเจนจากภาครัฐให้สามารถทดลองปลูกพืชในระดับภาคสนามได้ เพื่อให้สามารถประเมินความปลอดภัย เกิดการพัฒนาคู่มือการจัดการ และการเลือกพันธุ์พืชที่ดีที่สุดเพื่อใช้เป็นพันธุ์การค้า โดยแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับแปลงทดลองขนาดเล็กตามศูนย์วิจัยต่าง ๆ และการทดลองขนาดใหญ่ในไร่นาของเกษตรกร จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ สทส. ก็จะพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ภาคการวิจัยในมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน ได้รับรู้ควบคู่กันไปด้วย” ดร.สุทัศน์ กล่าว.
ข่าวประจำวัน : 25 January 2007
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 200

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω