หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108208 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 73
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7340
ข่าวประจำวัน : โครงการนวัตกรรม ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สำหรับนักศึกษาหลายๆ คนคงเคยไปและยังจำช่วงเวลาของ การร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆ ที่ให้ความรู้ สร้างรอยยิ้มความสนุกสนานให้กับเด็กที่ห่างไกล

อีกค่ายที่น่าสนใจ คือ โครงการนวัตกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ (Health@Camp) เพื่อคอยสนับสนุนนักศึกษาที่ออกค่ายไปพัฒนาชนบทซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโกมลคีมทอง และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนันสนุนเรื่องทุนดำเนินการทั้งหมด 80 ค่าย ไม่เกินค่ายละ 1 แสนบาท

แนวคิดหลักในครั้งนี้ คือ เรื่องการสร้างสรรค์การออกค่าย พัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และต้องเป็นค่ายปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เมื่อเสร็จสิ้นการออกค่ายแล้ว จะนำผู้ที่ผ่านโครงการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ไปออกค่ายมา และจัดเผยแพร่โครงการและงานค่าย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน

น้องดั๊ม นายบวรรัตน์ คำดา อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในโครงการค่ายอาสาครั้งที่ 1 เล่าว่า ค่ายล่าสุดที่ออกไปพัฒนาคือ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์แทนที่ของเก่าที่ทรุดโทรมแล้ว และจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กในพื้นที่ รวมถึงประชาชนในชุมชน ซึ่งการไปออกค่ายนั้นเราได้รู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป


"ตอนที่ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ที่ไปถือเป็นการเรียนรู้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง อย่าคิดว่าเรามาให้เขาอย่างเดียว เปิดหูเปิดตาเห็นสิ่งต่างๆ ที่ในเมืองสามารถไม่พบเจอได้ และทุกครั้งที่ผมออกค่ายอาสา จะมีความรู้สึกผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับการออกค่ายที่ไปก็มีทั้งไปสร้าง ซ่อม สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือที่ขาดแคลน และให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการดูแลสุขภาพ มีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมสนุก สิ่งที่เราทำถึงแม้จะเหนื่อยเพียงไหน แต่เราก็มีความสุข และไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด" น้องดั๊ม กล่าว

นายฤทธิพล พุ่มนวน หรือน้องอุ๊ อายุ 21 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าว่า ชมรมอนุรักษ์พลังงานหารสองเป็นการออกค่ายที่โรงเรียนบ้านทับกระดาษ หมู่ 1 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ไปสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์

ที่นั่นไม่มีสถานที่ทำกิจกรรมและออกกำลังกาย และให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวบ้านในพื้นที่


เรื่องที่ประทับใจสำหรับการไปออกค่าย คือ นักศึกษา ชาวบ้าน ที่ไม่เคยรู้จักกัน แต่พอเมื่อถึงเวลาที่จะทำประโยชน์ ให้เด็กในชนบท และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ โดยไม่หวังผลตอบแทนจากการช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่แบ่งแยก การออกค่ายจะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์และประสบผลสำเร็จมากขึ้นในการพัฒนาค่ายอาสาในครั้งต่อไป

น.ส.วีรนุช คชรัตน์ หรือน้องใบเตย อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการนวัตกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร อิ่มน้องอุ่นพี่ สานความดีสู่แผ่นดิน ที่หมู่บ้านอีปู่-อีป่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นค่ายที่ให้เข้าไปอยู่อาศัยกับชาวบ้านศึกษาความเป็นอยู่ ของชาวไทยพม่าอพยพและชาวไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

น้องใบเตย บอกด้วยว่า ค่ายนี้มีนักศึกษาจากหลากหลายที่มาร่วมกัน และสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตนออกค่ายคือ กระแสพระราชดำรัสของพระเทพฯ ที่ว่า "พวกเราเองเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นคนพิเศษของสังคม แต่จริงๆ แล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังขาดโอกาสตรงนี้"

"การออกค่ายทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนที่มีความตั้งใจเหมือนกัน อยากฝากว่า เราต้องเริ่มจากการไปอยู่ ไปเรียนรู้กับเขา ก่อนที่จะมาพัฒนาเขา" น้องใบเตย เล่า

น้องบอย นายโกเมศ นาแจ้ง อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาฯ เล่าว่า มาร่วมโครงการนี้เพราะเล็งเห็นถึงเรื่องสุขภาพของคนในชนบทเป็นสำคัญ และต้องการทำเพื่อสังคม การออกค่ายตนไปที่ โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นครั้งที่ 23 การไปครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน

พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งชาวบ้านและชาวค่ายยังช่วยกันทำแปลงผักปลอดสารพิษขึ้น และสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายของเด็กและชาวบ้านในพื้นที่ สิ่งสำคัญที่เราไปออกค่ายต้องสำรวจว่าพื้นที่เราจะไปพัฒนาขาดอะไร จำเป็นต้องสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแก่เด็กและชาวบ้าน

ข่าวประจำวัน : 26 January 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 533

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω