หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
330421 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 91
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7455
ข่าวประจำวัน : ขรก.เฮเบิกเงินการศึกษาบุตรได้แล้ว ศธ.เตรียมออกประกาศคุม"แป๊ะเจี๊ยะ"เมื่อวันที่ 31 มกราคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร อาทิ ข้าราชการจะมีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายให้เรียนฟรี 12 ปี กระทรวงการคลังจึงไม่อนุญาตให้เบิก

คุณหญิงกษมากล่าวว่า เงินบำรุงการศึกษาที่สามารถนำไปเบิกได้จะเป็นการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การเรียนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา หรืออิงลิชโปรแกรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง การอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ในอัตราตามระดับการศึกษาดังนี้ ระดับปฐมวัยปีละ 4,650 บาท ประถมศึกษาปีละ 3,200 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นและปลายปีละ 3,900 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเบิกสามารถขอเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549

"สำหรับการแก้ปัญหาการจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะให้กับโรงเรียนนั้น สพฐ.จะแจ้งย้ำห้ามโรงเรียนรับบริจาคเงินโดยมีเงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าเรียนโดยเด็ดขาด และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะเรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนยอดนิยม เพื่อมารับฟังนโยบายเรื่องนี้จาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ด้วย" คุณหญิงกษมากล่าว

ด้าน ศ.ดร.วิจิตรกล่าวว่า ปัญหาเรื่องเงินแป๊ะเจี๊ยะนี้กำลังจะออกประกาศภายใน 2 สัปดาห์ จะเน้นให้มีระบบการตรวจสอบได้

หน้า 5


ข่าวประจำวัน : 1 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 255

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω