หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
007198 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 81
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7465
ข่าวประจำวัน : สปส.จ่ายสิทธิทันตกรรมเพิ่ม ใส่"ฟันปลอมอคริลิก"เบิกได้

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้ปรับรูปแบบการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา โดยให้ผู้ประกันตนสามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 250 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 500 บาทต่อปี ขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ตามสิทธิ และว่า นอกจากนี้ สปส.ได้เพิ่มสิทธิกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก โดยผู้ประกันตนได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นภายในระยะเวลา 5 ปี คือ 1-5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 12,000 บาท มากกว่า 5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 14,000 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน คาดว่าภายในเดือนมีนาคมจะสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกวินิจฉัยได้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมได้ที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัดตามปกติ โดยการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในปีนี้ ผู้ประกันตนสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลใดก็ได้ แล้วนำหลักฐาน (ใบเสร็จรับเงินและแบบ สปส.2-16) ไปยื่นขอเบิกสิทธิประโยชน์ในภายหลัง

หน้า 10

ข่าวประจำวัน : 2 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 255

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω