หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 54
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7466
ข่าวประจำวัน : ไทย-ลาว-กัมพูชา คุม"หวัดนก"ข้ามแดนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-ลาว ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ว่า เนื่องจากชาวกัมพูชาและลาวไม่ได้อยู่เฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่ยังย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ ซึ่งอาจนำโรคต่างๆ มาแพร่กระจายได้ จึงต้องเตรียมรับสถานการณ์โรคระบาดบริเวณชายแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายในกลุ่มประชากรข้ามเขตแดน และแรงงานต่างด้าวอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าว โดยขอสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก สถาบันคีแนนแห่งเอเชีย (Kanan Institute Asia) ไจก้า (JICA) โครงการป้องกันโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ความร่วมมือไทย-อเมริกา (TUC) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ฯลฯ

นพ.ธวัช กล่าวถึงความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ว่า 1.ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของทีม SRRT (Surveillance Rapid Response Team)ในเรื่องการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค การจัดทีมสอบสวนโรคร่วมระหว่างไทย-ลาว-กัมพูชา เช่น ทีม จ.มุกดาหาร ร่วมกับทีม จ.สะหวันนะเขต (Savannakhet) 2.แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคติดต่อชายแดน ผ่านเว็บไซต์ http://www.svkumk.com 3.ซ้อมแผนระดับภูมิภาคสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่แนวชายแดนระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง วันที่ 12-15 มีนาคมนี้ ที่ จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (กรอบบ่าย)

หน้า 5

ข่าวประจำวัน : 2 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 276

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω