หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108108 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 78
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7481
ข่าวประจำวัน : ลุ้นขรก.เบิกค่าฟอกไตคลินิกเอกชน

นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากสถิติสาธารณสุขปี 2547 พบผู้ป่วยโรคไต 108,215 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด เป็นผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 16,227 ราย และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน 91,988 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งขณะนี้สถานพยาบาลที่มีในประเทศมีเครื่องฟอกไตไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ทำให้ต้องรอคิวฟอกเลือดนาน 2-6 เดือน และเสียชีวิตระหว่างรอคิว ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีบริการเครื่องฟอกไตเทียมที่ได้มาตรฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการผู้ป่วยในราคาถูก เช่น คลินิกมูลนิธิพลตรีจำลองศรีเมืองเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเป็นคลินิกเอกชนที่รับล้างไตด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม ในราคาครั้งละ 1,500 บาท ในขณะที่ค่าฟอกไตในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปคิดครั้งละประมาณ 3,000 บาท ทำให้ผู้ป่วยต้องควักค่าใช้จ่ายสูงมาก หากเป็นข้าราชการจะเบิกได้ ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท จึงทำให้ผู้ป่วยโรคไตวาย ต้องพึ่งโรงพยาบาลภาครัฐ และต้องเข้าคิวรอเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องหาวิธีการที่จะเพิ่มความรวดเร็วให้ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า สธ.ได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผู้ป่วยโรคไตที่เป็นข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายค่าฟอกไตที่คลินิกของมูลนิธิพลตรีจำลองศรีเมืองเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมได้ นำร่องเป็นแห่งแรกในประเภทไม่มีเตียงผู้ป่วยรับค้างคืน ซึ่งเงื่อนไขของกรมบัญชีกลางกำหนดว่าสถานพยาบาลเอกชนที่มีบริการฟอกไต ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จะต้องมี เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 25 เตียงขึ้นไป มีผลใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ย. 2549 แต่เนื่องจากปัจจุบันการฟอกเลือดด้วยไตเทียมขณะนี้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว โดยให้กองการประกอบโรคศิลปะตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลแล้ว และพบว่าอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานทั้งบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ระบบบริการ ทุกประการ จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา. 

ข่าวประจำวัน : 4 February 2007
แหล่งที่มา ไทยรัฐ
อ่าน 264

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω