หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
986086 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 96
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7483
ข่าวประจำวัน : คลังไฟเขียวขรก.-ลูกจ้าง เบิกค่าบำรุงกศ.ของร.ร.สังกัดสพฐ.

ข้าราชการ-ลูกจ้างเฮกระทรวงการคลังอนุญาตให้ข้าราชการเบิกเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ได้ตามประกาศศธ. มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 สพฐ.เตรียมเรียกผอ.โรงเรียนฟังนโยบายเรื่องแป๊ะเจี๊ยะจากรมว. ศธ.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ข้าราชการและลูกจ้างราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จะสามารถเบิกค่าบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกเก็บได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังจะไม่อนุญาตให้ข้าราชการเบิกค่าบำรุงการศึกษา อนุญาตให้เบิกเฉพาะค่าเทอม แต่หลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายเรียนฟรี 12 ปี และรัฐบาลได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐ จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอมอีก

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบางแห่งมีการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เช่น จ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาเป็นกรณีพิเศษ สอนคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม 2 ภาษา (English Program) โดยโรงเรียนจะเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาจากผู้ปกครอง เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายบริการเสริมเหล่านี้ แต่มีข้อแม้ว่า กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเหล่านี้ จะเปิดได้ต่อเมื่อกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบและผู้ปกครองสมัครใจ แต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะข้าราชการที่เงินเดือนน้อย

ทั้งนี้ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2549 กระทรวงการคลังจึงแจ้งเรื่องมายังศธ. ว่า กระทรวงการคลังออกระเบียบอนุญาตให้ข้าราชการเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่ง สพฐ. ได้เสนอศธ. ออกประกาศศธ.ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549

มีเนื้อหาสำคัญอนุญาตให้ข้าราชการเบิกเงินบำรุงการศึกษาได้ในอัตรา ดังนี้ ระดับปฐมวัย ปีละ 4,650 บาท ระดับประถม ปีละ 3,200 บาท ระดับ ม.ต้น ปีละ 3,900 บาท ระดับ ม.ปลาย ปีละ 3,900 บาท ทั้งนี้ ข้าราชการขอเบิกย้อนหลังสำหรับค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549

คุณหญิงกษมา กล่าวด้วยว่า สพฐ. ยังได้เวียนหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัดให้ยึดตามแนวปฏิบัติในการรับเงินบริจาค เนื่องจากใกล้ถึงฤดูรับนักเรียน จึงย้ำว่าห้ามรับบริจาคเงินโดยมีเงื่อนไขในการรับนักเรียนโดยเด็ดขาด และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ จะเรียก ผอ.โรงเรียนยอดนิยมทั้งหมดมารับฟังนโยบายในเรื่องแป๊ะเจี๊ยะจาก รมว.ศธ.โดยตรง ซึ่งแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาฟรี 12 ปี แต่ก็เปิดช่องให้เรียกระดมทรัพยากรจากชุมชน ประชาชนได้ โดยทุกอย่างต้องเป็นความสมัครใจของผู้ปกครอง

 

ข่าวประจำวัน : 4 February 2007
แหล่งที่มา คม ชัด ลึก
อ่าน 267

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω